Ejendomsmægler ødelagde oldtidskirkegård

KORT NYT10. OKT 2021 13.15

BORNHOLM: Et omfattende og fredet gravfelt fra romersk jernalder blev ødelagt, da en lokal ejendomsmægler trods kendskab til fredningen fjernede gravrøser - gravhøje bygget af løse sten - og udjævnede terrænet for at opføre et sommerhus ved Allinge, skriver Information.

For et år siden fik Slots- og Kulturstyrelsen en anmeldelse fra Bornholms Museum om, at der var sket skader på et beskyttet fortidsminde med gravrøser, bautasten og jordfæstegrave. Arealet blev fredet allerede i 1895, hvor der blev opsat fredningssten.

Selvom han var bekendt med fortidsmindet, fjernede han gravrøser, lagde et drænrør og udjævnede terrænet med byggeaffald, inden kommunen havde behandlet hans byggeansøgning. Indtil videre er sagen endt med, at Slots- og Kulturstyrelsen på ejendomsmæglerens regning har reetableret fortidsmindet.

ka