DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Effektiv sagsbehandling styrker miljøet

Effektiv sagsbehandling styrker miljøet

Landmænd i Randers kan være tilfreds med sagsbehandlingstiden på miljøgodkendelser - det glider hurtigt og sikrer, at både miljø og landmænd tilgodeses
26. JAN 2012 10.27

RANDERS: Forklaringen er, at politikerne i Randers har prioriteret opgaven meget højt. Resultatet er hurtigere afgørelser til landmænd, få klager fra borgere og interesseorganisationer og indtil videre ingen tilbageviste afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet, oplyser kommunen.

- Landbruget er en vigtig samarbejdspartner for Randers Kommune, og i balance med miljø og natur vil vi gerne bidrage med at skabe rammer for erhvervets udvikling. Derfor er jeg glad for, at vi inden for rimelig tid leverer holdbare miljøgodkendelser, der tilgodeser miljø og natur, siger Kasper Fuhr Christensen (F), formand for Miljø og Teknik Udvalget. Han er tilfreds med, at den politiske prioritering har den ønskede effekt.

- Vi gør i vores sagsbehandling os umage med at samle alle de uddybende spørgsmål, vi måtte have til landmanden, inden vi går i dialog om en holdbar løsning. På den måde undgår landmanden, at få stillet det ene spørgsmål efter det andet i forskellige breve fra os. Vi går ind med vores viden om natur og miljø og tager en snak om, hvordan vi finder en løsning, så en ansøgning om udvidelse af et husdyrbrug kan blive virkelighed. Måske skal der ændres i ansøgningen, men så finder vi som regel ud af det, siger Nels G. Markussen, chef for Natur- og Miljøafdelingen.

It hjælper begge parter
Natur- og Miljøafdelingen har desuden haft fokus på at udvikle værktøjer, der understøtter effektivitet og kvalitet i afgørelserne. Når en landmand søger om en miljøgodkendelse til udvidelse af sit husdyrbrug sker det i et fælles IT-system 'husdyrgodkendelse.dk', som alle landmænd skal anvende.

Herfra trækker Randers Kommune ansøgningen over i kommunens eget digitale kort-system. I dette system er det muligt på få sekunder at søge på, om en ansøgning rummer såkaldte konflikter. En konflikt kan f.eks. være, at der ligger en vandboring eller et beskyttet naturområde i umiddelbar nærhed.

Flere andre kommuner har vist interesse for Randers Kommunes kortsystem og beregningsværktøjer, og Miljøstyrelsen var i slutningen af 2011 på besøg for at få kortsystemet demonstreret. Konfliktsøgningsmodulet er også stillet til rådighed for de konsulenter, som landmænd anvender, når de skal udforme ansøgninger.

Holdbare løsninger
- Det er komplekst at søge om miljøgodkendelse, for der kan være mange forhold, der skal tages højde for. Vi har et stort fokus på at træffe gode og holdbare afgørelser, som afvejer landbrugsinteresserne med natur- og miljøinteresserne. Derfor oplever vi også, at kun relativt få af vores afgørelser bliver påklaget, siger Nels G. Markussen.

Siden 1. januar 2007, hvor den nye lov om miljøgodkendelser af husdyrbrug trådte i kraft, har Randers modtaget 133 ansøgninger fra landmænd. Kommunen har behandlet 95 ansøgninger, hvoraf 91 er endt med en tilladelse på nærmere fastsatte vilkår og fire med afslag. Af de 95 afgørelser er 12 blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet. 21 ansøgninger er trukket tilbage af ansøger af forskellige årsager, og 17 ansøgninger er under behandling.

mou