Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Dragør overgår til centerstruktur

Fire nye overordnede centre i Dragør skal favne kompleksitet i opgaver bedre.
13. FEB 2021 11.28

DRAGØR: Kommunalbestyrelsen har besluttet, at administrationen i Dragør Kommune skal overgå til centerstruktur. Ændringen sker efter, at politikerne sidste år besluttede at ændre organisationen, så antallet af chefer i administrationen blev mindre, oplyser kommunen.

- Med overgang til centerstruktur forventer vi ikke nye ændringer i den overordnede organisation. Det handler mere om, at navngivningen og en centerstruktur i al væsentlighed bedre favner den opgavekompleksitet og -volume, som det enkelte chefområder allerede har fået, siger kommunaldirektør Henrik Harder.

Administrativt er kommunen nu inddelt i fire overordnede centre: Center for Børn, Skole og Kultur med Rasmus Johnsen som centerchef, Center for Plan, Teknik og Erhverv med Jesper Horn Larsen som centerchef, Center for Politik, Service og Social med Amalie Sommer-Madsen som centerchef samt Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering, hvor stillingen som centerchef i øjeblikket er ledig. Tidligere sundhedschef Tina Roikjer Køtter har pr. 1. februar 2021 valgt at fortsatte karrieren i Gentofte.

Alle fire centerchefer refererer til Direktionen som en enhedsdirektion. I praksis har den tre mand store direktion dog aftalt en indbyrdes arbejdsdeling. Hertil kommer yderligere to ledere, der som følge af en organisationsændring i 2020, refererer til en direktør. Det drejer sig om økonomichef Bjarne Jensen og it-chef Jan Jansen.

- Tankerne bag overgangen til centerstrukturen har stor politisk opbakning. Skal vi for eksempel lykkes med at bryde social arv og få familier i sårbare positioner til at fungere bedre, er det vigtigt, at administrationen samarbejder og byder ind med tværfaglige løsninger, siger borgmester Eik Dahl Bidstrup (V).

eo