Dom: Sosuer måtte ikke nægte at arbejde under overvågning
Arbejdsretten, som sammen med Forligsinstitutionen holder til her, giver stort set Kolding Kommune og KL medhold.
Foto: Torben Åndahl, Ritzau Scanpix

Dom: Sosuer måtte ikke nægte at arbejde under overvågning

Arbejdsretten giver stort set Kolding Kommune medhold i sag om borger, der videoovervåger hjemmehjælpere på besøg i hjemmet.

KOLDING: Det er overenskomststridigt, at sosuer i Kolding fra midt i april har nægtet at udføre arbejde i et hjem, hvor borgerens mand overvågede deres arbejde med video. Det afgjorde Arbejdsretten tirsdag.

FOA har på vegne af sosuerne argumenteret for, at det har været "til fare for medarbejdernes sikkerhed og sundhed", at de skulle arbejde under video- og lydovervågning, og at det var nødvendigt at nægte at arbejde i hjemmet af hensyn til medarbejdernes "liv, velfærd eller ære".

Hovedet på sømmet var, da borgerens mand politianmeldte hjemmeplejen for vold og omsorgssvigt og medsendte en videooptagelse af en plejers arbejde.

Men Arbejdsretten konstaterer, at Arbejdstilsynet har været inddraget, uden at det førte til påbud eller forbud. Derfor er arbejdsvægringen overenskomststridig, og arbejdet skal genoptages.

Normalt følges en sådan afgørelse af en større bod til fagforeningen, og det havde kommunen og KL da også nedlagt påstand om. Men forholdene i denne sag er så særlige, at FOA undtagelsesvis ikke pålægges bod, fremgår det af dommen.

De særlige forhold består blandt andet i, at ledelsen har erkendt, at det kunne være belastende at arbejde i hjemmet, og at de ansatte fortsatte deres arbejde i andre hjem som normalt.

Endelig afviste dommerne FOA's anklage om, at kommunen ikke har efterlevet sin pligt til at fremme et godt samarbejde.

"Arbejdsretten finder, at Kolding Kommune har udfoldet betydelige bestræbelser for at værne om medarbejdernes trivsel, hvilket også er anerkendt af de medarbejdere, der har afgivet forklaring om sagen," konstaterer dommerne.

Beordres ikke på arbejde

Selvom Kolding Kommune fik medhold, vil den ikke bruge sejren til at beordre sosuerne tilbage på arbejde i det omstridte hjem, skriver JydskeVestkysten. 

- Nu handler det både om at finde en løsning i det konkrete hjem, som sagen her handler om - og om at lave en model eller et beredskab, som sikrer, at vi altid er klar til at hjælpe borgerne i andre lignende situationer. For de vil jo opstå igen - måske ikke lige med videoovervågning. Det kan også være tonen i et hjem, der gør nogle medarbejdere meget utrygge, siger sekretariatschef i senior- og sundhedsforvaltningen Brian Urban til avisen.

For øjeblikket passes opgaven af et privat firma, som dog koster 200.000 kr. mere pr. måned end den kommunale hjemmepleje. Det fortsætter foreløbig til midt i november, og så vil kommunen forsøge at finde en permanent løsning, fx at rekruttere personale specifikt til denne type af særlige opgaver, siger Brian Urban.

FOA: Halv sejr

Hos FOA hæfter man sig ved, at fagforeningen ikke blev pålagt nogen bod.

- Der er stor signalværdi i, at vi ikke bliver idømt bod. Det er en halv sejr. Men det er skuffende, at vi ikke får fuldt medhold. Det er skandaløst, at vores medlemmer skal udsættes for truende adfærd og krænkende videoovervågning, når de udfører deres arbejde, siger forbundsformand Mona Striib.

- Arbejdsrettens dom er derfor et vink med en vognstang om, at der er behov for en politisk stillingtagen til problemet, tilføjer hun.

Konkret mener FOA, at kommunerne mangler positiv hjemmel til at beskytte medarbejderne mod krænkende video- og lydoptagelser, når deres arbejdsplads er i borgerens private hjem.

Læs hele Arbejdsrettens dom her.