DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Direktionen i Silkeborg ryster posen

Topledelsen i Silkeborg Kommune bytter ansvarsområder for at styrke det tværgående perspektiv og understøtte innovation
27. APR 2012 9.55

SILKEBORG: Silkeborg Kommune arbejder efter et ønske om at fremme innovation og styrke den tværgående sammenhæng - også i ledelsen. Derfor ændres direktionens fordeling af arbejdsopgaver og ansvarsområder.

- Vi har i Silkeborg Kommune valgt at indrette ledelsen uden de fagdirektører, man ser i mange andre kommuner. Vi tror meget på, at det er en god måde at sikre en sammenhæng i ledelsen og et godt indblik på tværs af kommunens afdelinger. Vi vil gerne have, at vi som direktører kan se på vores ansvarsområder og opgaver med friske øjne, og derfor ændrer vi nu i fordelingen, så vi også fra direktionens side kan understøtte den store indsats, der gøres i hele organisationen for at bringe nye ideer på banen og tænke innovativt, siger ordførende direktør Jann Hansen.


Sekretæropgaver og direktøransvar fra 1. maj 2012:

Ordførende direktør Jann Hansen:
Sekretær for Økonomiudvalget og Byrådet
Direktøransvar for Økonomi og IT-staben.

Direktør Leif Sønderup:
Sekretær for Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Socialudvalget
Direktøransvar for Job- og Borgerserviceafdelingen, Handicap- og Psykiatriafdelingen samt Kultur- og Fritidsafdelingen.

Direktør Hanne Ahrens:
Sekretær for Børne- og Ungeudvalget samt Nærdemokratiudvalget.
Direktøransvar for Børne- og Familieafdelingen, Skoleafdelingen og Staben for Organisation og Personale.

Direktør Jens Peter Hegelund Jensen:
Sekretær for Ældre- og Sundhedsudvalget, Vej- og Trafikudvalget, Plan- Miljø- og Klimaudvalget samt Beredskabskommissionen.
Direktøransvar for Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Teknik- og Miljøafdelingen samt Staben for Ejendomme.