DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Digitaliseringen svækker samfundssindet

Digitaliseringen svækker samfundssindet

Vejles kommunaldirektør ser en fare ved samfundets tiltagende digitalisering. Indenrigsminister Margrethe Vestager (R) er delvist enig
10. APR 2012 14.00

VEJLE: Vejles kommunaldirektør, Niels Ågesen, er tilhænger af den digitalisering, der i de seneste år er blevet en stadig større del af kontaktfladen mellem det offentlige og borgerne. Men han ser også en ulempe, som især på længere sigt vil vise sig at være et alvorligt problem.

- Digitaliseringen har mange fordele. Men den svækker desværre den
samfunds-fornemmelse, man tidligere havde. Hvis man skal klikke sig frem til
en bestemt oplysning på en computerskærm - i stedet for at tale med en
person i Borgerservice - risikerer man at miste fornemmelsen af det større
samfundsbillede. Man opdager ikke, at lige præcis dét man søger, indgår i et
større system og en større sammenhæng. Og dét er trist. Samtidig stiller
digitaliseringen større krav til, at brugeren ved nøjagtigt, hvad vedkommende skal finde. Systemet kræver en forhåndsviden, som systemet ikke
altid selv kan levere, siger han til lokalavisen.dk.

Han sammenligner med den effekt, skyklapper har for heste: Man ser udelukkende det, der er lige foran én.

Mister overblikket
Niels Ågesen ser allerede mange eksempler på, at unge, der er vokset op med digitaliseringen, har mistet overblikket over det samfund, de er en del af.

- Jeg ser unge mennesker, der ikke ved, at de skal udfylde en selvangivelse.
Jeg ser unge mennesker, der ikke ved, at deres parkour-forening kan søge
støtte. Og jeg ser unge mennesker, der ikke kan betale deres husleje - og
som bliver smidt ud af deres lejlighed, fordi de aldrig har hørt om
boligstøtte. Det er da et problem. Det her handler om at forstå, hvad det er
for et samfund, man indgår i og bidrager til. Hvis ikke man forstår
samfundets sammenhænge, forstår man heller ikke sin egen rolle i samfundet.
Uden den forståelse er det svært at blive en samfundsborger, siger han til
vejle.lokalavisen.dk.

Niels Ågesen ved godt, at han kan forvente spørgsmålet: Hvad vil du som
kommunaldirektør gøre ved det?

- Lad os starte med at erkende problemet. Vi skal tænke os om, når vi laver
nye digitale tilbud til borgerne. Lad os overveje, om medier,
undervisningssektor og andre kan hjælpe til. Og så må den digitaliserede
kontaktflade indrettes, så den ikke reducerer brugerens forståelse af
samfundets sammenhænge. Det må kunne gøres bedre end i dag, siger han.

Enig indenrigsminister
Også økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) mener, at digitaliseringen udfordrer den brede samfundsforståelse.

- Jeg er enig i, at digitalisering giver nye udfordringer - både for
borgerne og for de myndigheder, der skal bygge digitale løsninger op. Og det
er rigtigt, at selv de skarpeste it-hajer kan have svært ved at udfylde en
blanket, hvis de ikke forstår den større sammenhæng - eller de ikke ved,
hvad de anvendte udtryk såsom 'selvangivelse' eller 'boligsikring' på
blanketten betyder, siger hun til vejle.lokalavisen.dk.

Til gavn for samfundsforståelsen
Indenrigsministeren mener dog også, at digitaliseringen kan gavne samfundsforståelsen.

- Jeg tror, at anvendelsen af internettet og de sociale medier vil ændre
relationen mellem borgere og kommunen, i forhold til f.eks. de diskussioner,
man har ved skranken i borgerservice i dag. I nogle tilfælde vil borgeren
være mere forberedt og konkret, fordi han har undersøgt ting på forhånd på
nettet eller fået gode råd om sammenhængene på Facebook. I andre tilfælde
vil borgerens bidrag f.eks. gennem sociale medier i dialog med kommunen
kunne medvirke til, at borgeren bliver inddraget i at løse de fælles
problemer. Det kan f.eks. være, når borgeren giver hints om, hvor der er
huller i vejene, siger hun.

I det hele taget mener Vestager, at digitaliseringens begrænsende
effekt på samfundsforståelsen vil blive mindre, efterhånden som de digitale
systemer bliver en mere og mere naturlig del af danskernes hverdag.

- Jeg tror ikke, borgerne fremover vil tænke, at de taler ind i en computer,
når de sender en mail til kommunen. De vil tænke, at de taler med en
medarbejder i den offentlige sektor. Og så må vi sørge for, at det bliver en
nem og god dialog, siger hun.

srl

Foto: Flickr