Det haster med en aftale om at udfase kul i Aalborg
Siden november 2020 har Nordjyllandsværket haft dialog med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om, hvorvidt brugen af kul kan droppes før tid.
Foto: Pernille Wamberg Broch, Aalborg Forsyning

Nordjyllandsværket til Christiansborg:
Det haster med en aftale om at udfase kul i Aalborg

Nordjyllandsværket vil gerne bidrage til, at Danmark når sine klimamål, men det haster med at få en aftale på plads, hvis værket skal udfase brugen af kul allerede i 2025 fremfor som planlagt i 2028.
5. OKT 2021 11.38

AALBORG: Nordjyllandsværket A/S kan ikke blive siddende på hænderne meget længere, hvis det skal være realistisk, at værket udfaser brugen af kul allerede i 2025 fremfor som planlagt med udgangen af 2028. 

Det er regeringens mål, at Danmark skal reducere sin udledning af CO2 med 50-54 pct. i 2025 og med 70 pct. i 2030. En målsætning, som Nordjyllandsværket meget gerne vil hjælpe til med at nå. 

- Nordjyllandsværket vil meget gerne bidrage til, at Danmark kan nå sine CO2-mål ved, at vi udfaser brugen af kul på Nordjyllandsværket tidligere. Vi er klar til at rykke, men det kræver, at politikerne på Christiansborg meget hurtigt tager en beslutning, så vi kan komme i gang, siger Per Clausen (EL), formand for Aalborg Forsynings Energidivision. 

Parat til hurtig indsats

Siden november 2020 har Nordjyllandsværket haft dialog med Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet om, hvorvidt brugen af kul kan droppes før tid.

Værkets beregninger viser, at ved at fremskynde udfasningen af kul til 2025 vil der være en reduktion af CO2-udslippet på cirka 3,3 millioner ton. Men det kræver, at staten giver et tilskud på omkring 400 mio. kr. til Nordjyllandsværket, som skal dække tabet ved at fremskynde kuludfasningen fra 2028 til 2025. 

- Vi er parate til at gøre en hurtig indsats, men det er ikke uden risici med så stram en tidsramme, hvor vi skal gennemføre nogle meget store investeringer på samme tid og meget hurtigere end planlagt. Derudover er vi også afhængige af hurtigt at få en statsstøttegodkendelse af EU, siger Søren Gais Kjeldsen, direktør i Aalborg Forsyning.

Som erstatningen for kul planlægger Nordjyllandsværket bl.a. at øge brugen af overskudsvarme og at etablere flere varmepumper, en elkedel og et varmelager.