Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Det gik ikke at fyre de to ældste indsatsledere

En kommune skal nu betale godtgørelse på 115.000 kr. til både en 60-årig og en 64-årig indsatsleder, der fik silkesnoren under besparelse

Af Knud Abildtrup

Det var i strid med forskelsbehandlingsloven, at to indsatsledere på 60 og 64 år blev afskediget under en afskedigelsesrunde, har Ligebehandlingsnævnet afgjort. Forskelsbehandlingen koster nu kommunen 115.000 kr. - svarende til ni måneders løn - i godtgørelse til hver af de to. Det vard e to ældste ud af seks indsatsledere.

Byrådets  besluttede omkring budgetlægningen for 2011 at reducere indsatsledervagten med to personer, så der fremover var med et hold på fire indsatsledere i hele kommunen. Det fremgår også, at det 'er en beslutning, der er truffet ud fra mindre uddannelsesmæssige kvalifikationer end de øvrige indsatsledere'.

Alle seks havde dog nøjagtig samme uddannelse. De to kolleger havde gennemført deres indsatslederuddannelse i henholdsvis 1997/1999 og 2001. Den ene var samtidig den eneste af de seks, der var uddannet til at fungere på flyvepladser.

Skal motivere
Kommunen ønskede åbenbart ikke at investere i den nye uddannelse, som alle indsatsledere inden 2013 skal gennemføre, da de alt andet lige ikke kunne forventes at kunne benytte uddannelsen i lige så lang tid som de yngre.

Det fremgår af sagen, at kommunen på den ene side ikke vurderede, at den ældste var interesseret i efteruddannelse, at han i hvert fald ikke havde efterspurgt det. På den anden side mente den nu fyrede ikke, at han overhovedet var blevet spurgt.

Nævnet udtaler da også, at kommunen som arbejdsgiver har en selvstændig pligt til - for eksempel under de årlige medarbejdersamtaler - at motivere folk til at efteruddanne sig.