Ny evaluering af kommunalreformen: :
Den lokalpolitiske tillid faldt frem mod 2013 - men er siden steget igen

I 2021 er den generelle lokalpolitiske tillid i befolkningen signifikant højere, end den var i 2001.
17. MAJ 2022 13.30

En evaluering fra Indenrigsministeriet af kommunalreformen - der udkom i april og nu præsenteres af KL - viser, at det lokale demokrati er stærkt, og at den generelle kommunalpolitiske tillid er højere end nogensinde. Sådan formuleres det i hvert fald i KL's pressemeddelelse.

En af de konklusioner, undersøgelsen lægger vægt på, stammer fra en undersøgelse fra Vive, der kom i begyndelsen af april i år:

Noget af det, der er målt på, er borgernes generelle lokalpolitiske tillid, og den faldt fra 2001 til 2013. Dog er denne udvikling senere vendt, således at tilliden i 2021 er signifikant højere, end den var i 2001. 

Fra 2001 til 2009 var der især i de sammenlagte kommuner en negativ udvikling i borgernes tilfredshed med det lokale demokrati. Det samme gjaldt borgernes tillid til kommunalpolitikerne. Men efter 2009 er udviklingen vendt, og på mange parametre er tilfredsheden og tilliden tilbage på eller over 2001-niveau. Desuden er forskellene mellem sammenlagte og ikke-sammenlagte kommuner mindsket eller helt forsvundet.

Undersøgelsen gennemgår også udvikling i valgdeltagelsen ved lokalvalg, svenske erfaringer med kommuneopdelinger samt borgerinddragelse i kommuner og regioner, 

Evalueringen er foretaget i forbindelse med regeringens udspil fra foråret 2021, ’Tættere på’. Evalueringen udkom i starten af april 2022 og kan læses her.

ka