Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Demonstration mod skovfældning i Østerild

I dag kan de første træer fældes for at bane vejen for det stærkt kritiserede testcenter for vindmøller i Østerild Klitplantage

THISTED: Flere hundrede demonstranter forventes i dag at deltage i en sidste stor protest mod den skovfældning i Østerild Klitplantage, der skal bane vejen for et stort nationalt testcenter for vindmøller.

Bag demonstrationen står organisationen Thyboer for Natur, som er oprettet i protest mod beslutningen om at rydde 266 hektar skov i området. En beslutning som Naturstyrelsen kan gå i gang med at effekture fra dags dato. Det vækker også skarpe reaktioner i Danmarks Naturfredningsforening.

- Politikerne ødelægger Østerild, selvom der faktisk er alternativer på landbrugsjord. Nu håber vi, at EU i sidste sekund når at stoppe ødelæggelserne, siger Poul Hald-Mortensen, vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Ifølge DN er placeringen af testcenteret i Østerild Klitplantage ikke blot et brud med 200 års principper for forvaltning af dansk fredsskov. Foreningen mener også, at der sandsynligvis er tale om en krænkelse af EU's habitatdirektiv.

Derfor har DN indgivet en klage til EU over naturødelæggelserne. Foreningen stiller sig uforstående overfor, at den danske stat ikke har afventet Kommissionens retningsgivende reaktion på klagen, inden man lader træfældningen gå i gang.

- Byggeriet er endnu et skammeligt monument over, at naturen stadig skal vige, også selvom den i konkrete områder er beskyttet, siger Poul Hald-Mortensen.

Ifølge Venstres miljøordfører, Eyvind Vesselbo, har Miljøministeriet forberedt sig på, at der kan opstå ballade, når fældningen går i gang.

- Jeg har under et møde fået at vide, at Miljøministeriet er opmærksom på, at der kan blive ballade og uro, og at man i den forbindelse har taget forholdsregler, har Eyvind Vesselbo tidligere udtalt til Nordjyske.dk

Hvilke forholdsregler ville han dog ikke nærmere ind på.

krn