Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Dansk-svensk-polsk udviklingsnetværk

Fire online-konferencer identificerer nye udviklingsområder inden for EU-strategien
12. MAR 2012 13.12

SLAGELSE: En, to, tre og så var vi internationale lige her i Slagelse kommune. Fredag den 2. marts var Innovation og Erhvervsudvikling i Slagelse kommune vært for et internationalt eksperiment. Udviklingskonsulenter og centerchefer deltog i en online konference med indlæg fra både svenske og polske kommuner. Konferencen var den første i en række af indtil videre fire online konferencer, som skal løbe af stablen her i foråret.

Formålet er at identificere områder og konkrete projekter, som kommunerne på tværs af landegrænser kan samarbejde om. Her første gang var temaet, hvordan fungerer kommuner i de forskellige lande, hvilke kompetencer har en svensk, polsk og en dansk kommune. Hvor ligner vi hinanden, hvor adskiller vi os fra hinanden, og hvilke udviklingsområder er der, vi kan samarbejde om?

Udviklingsdirektør Rie Perry udtaler: Slagelse Kommune har i længere tid arbejdet på at skabe en international profil og skabe en international bevidsthed ud i alle kommunens afdelinger. Derfor har vi også valgt at deltage i projekt InterLoc, som netop handler om at udvikle en model til, hvordan kommuner kan arbejde med den internationale dimension ikke kun politisk men også organisatorisk. Vi ser et stort uudnyttet potentiale i internationale samarbejder, som vi gerne vil udnytte til at udvikle kommunens serviceydelser både i forhold til borgere, virksomheder og medarbejdere.

I kommunens EU-strategi, som blev godkendt i 2011, har man vedtaget, at etablere et internationalt netværk i Slagelse Kommune. Netværket skal bestå af repræsentanter fra alle kommunens afdelinger, som arbejder med udviklingsopgaver. Formålet er at samle viden og erfaringer fra alle kommunens afdelinger og sørge for at Slagelse Kommune er med i udviklingen af den nyeste viden og metoder. Det er vigtigt at udnytte de ressourcer vi har på den bedst tænkelige måde, så Slagelse Kommune kan tilbyde de bedste rammebetingelser til borgere, virksomheder og medarbejdere.

Det internationale netværk skal bruges til:
• EU faglig bistand fra EU-konsulenterne til de enkelte centre og stabe mht. udarbejdelse af projektansøgninger til EU.
• Udveksling af erfaringer og sparring omkring konkrete projekter
• Etablering af tværfaglige arbejdsgrupper efter behov med fokus på større strategiske udviklingsprojekter for Slagelse Kommune.
• Udarbejdelse af handlingsplaner for de enkelte afdelingers arbejde med internationale projekter og funding strategier.
• Evaluering af nuværende EU-strategi
• Input til en international strategi for Slagelse Kommune.

Om InterLoc:
Projektet handler om at gøre kommunerne bedre til at tænke og arbejde internationalt. Den internationale dimension skal indarbejdes alle de steder i det kommunale system, hvor det giver mening og merværdi. Derfor vil nogle af projektets første aktiviteter blive at udforme en international strategi og nedsætte en tværgående international arbejdsgruppe. Medlemmerne af denne gruppe vil blive en slags internationale ambassadører rundt om i organisationen.

De konkrete resultater af projektet forventes at blive;

• Udviklet og afprøvet værktøjskasse til internationalisering af kommunerne.
• Ny international strategi med konkrete handlingsplaner.
• Opkvalificering af kommunerne med henblik på at blive bedre til at hjælpe både egne afdelinger, lokale virksomheder og indbyggere med at udvikle internationalt samarbejde, networking og overvågning;
• En øget bevidsthed blandt embedsmænd og politikere om behovet for og værdien af internationalisering.
• Øget grænseoverskridende samarbejde og overført erfaring og know-how mellem partnerne for at udvikle nye løsninger på fælles udfordringer
• Forbedret evne til at opfylde de stigende krav fra EU

Projektet har et samlet budget på 527.044 Euro og medfinansieres af EU med 403.770 EURO svarende til 76 pct. Projektet varer til og med 2013.

EU-strategien tager udgangspunkt i Slagelse Kommunes vision og de tre udvalgte indsatsområder.

- Erhverv/innovation
- Uddannelse/læringsmiljøer
- Oplevelse/turisme

Det er formålet med formuleringen af EU-strategien, at kommunens arbejde med projektudvikling og fundraising i forbindelse med kommunens aktiviteter har retning og fokus. På den måde vil vi undgå at sprede ressourcerne for meget, men i stedet satse på de større strategiske projekter og sørge for, at kommunens afdelinger arbejder i samme retning mod et fælles mål.

I strategien er der således formuleret nogle meget ambitiøse mål, som vi er godt på vej imod at opfylde. Målerne er at, blive lead partner I tre projekter inden 2014, med et minimum budget på 0,5 - 1 mio. Euro. At blive partner I yderligere fire projekter indtil 2013, med en egenfinansiering på omkring 90.000 Euro. Og det er desuden planen at deltagelse i alle disse internationale projekter skal finansire udgiften til de to EU-konsulenter kommunen har ansat frem til 2013.

Slagelses internationale projekter:
1. InterLoc - Internationalisering af kommuner
2. LifeScape - Naturgenopretning af Tudeå
3. Udlavi - Udvikling af landdistrikter
4. RENERGY - Bæredygtig og grøn erhvervsudvikling
5. Projekter under Sjællandprogrammet for 16 mio. kr. - erhvervs/-turismeudviklingsprojekter i landdistrikterne, samt til natur og miljøprojekter
6. REEZE - Energirenovering af kommunale ejendomme via lån for 40 mio. DKK
7. SRRF - Strategier til reduktion af Rusmidler i Femern Bælt regionen
8. GreenPro + MOK-UP - projekter om nye udbudsformer og grønne indkøb (Er endnu ikke bevilgede)