Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Danmark langt bagud på affaldssortering

Genanvendt husholdningsaffald har stagneret på 23 pct. fra 2001 til 2010, mens Tyskland har øget genanvendelsen fra 34 til 45 pct.

I Danmark brænder vi nemlig affaldet fra vores husholdninger af i stor stil, mens landene omkring os sparer både ressourcer og udledning af drivhusgasser ved at genanvende plast, metal og papir.

En ny opgørelse udarbejdet af rådgiverorganisationen Copenhagen Resource Institute viser, at danskernes genanvendelse af husholdningsaffald og affald fra mindre virksomheder har stået stille på 23 pct. fra 2001 til 2010. I samme periode har Tyskland øget genanvendelsen fra 34 til 45 pct.

En sammenligning, som Ingeniøren har udarbejdet, viser desuden, at mens svenskere og tyskere sorterer alt fra konservesdåser til plastdunke og køkkenaffald, sker det kun i meget begrænset omfang herhjemme.

Selv papir og pap sorterer danskerne - med 40 kilo pr. person om året - langt dårligere end tyskerne, som er oppe på 99 kilo.

ka