Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ministeren slår fast:
Covid-19 kan godt være en arbejdsskade

Arbejdstilsynet er nu klar med en ny klarere vejledning om reglerne for arbejdsskadeerstatning til medarbejdere smittet med covid-19 på deres arbejde.

En ny vejledning fra Arbejdstilsynet skal sikre klarhed omkring reglerne for at få corona anerkendt som arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet.

Medarbejdere skal være trygge ved, hvordan deres sag behandles i arbejdsskadesystemet, hvis de på arbejdet bliver smittet med covid-19, oplyser Beskæftigelsesministeriet. 

- Det er vigtigt, at det er krystalklart, at man kan få anerkendt coronavirus som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet. Arbejder man fx på en intensiv afdeling på et hospital, er der stor risiko for at blive smittet. Det er selvfølgelig altid en konkret vurdering, men er man i frontlinjen på et sygehus, er det meget sandsynligt, man kan være blevet smittet der. Det skal der tages hensyn til i sagsbehandlingen, og det er det, som vi understreger med vejledningen, siger beskæftigelsesministeren,  Peter Hummelgaard (S).

Desuden understreger vejledningen, at myndighederne skal hastebehandle de sager, hvor den sygdomsramte er alvorligt syg som følge af covid-19.

Vejledningen er udarbejdet i samarbejde med Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen. Vejledningen indeholder også information om arbejdsgiveres, lægers og tandlæges anmeldepligt, tilskadekomnes muligheder for at få erstatning og at anke afgørelser.

Find hele vejledningen ved Beskæftigelsesministeriet.

ibs