Region Sjælland:
Coronapukkel afvikles ikke i år

Ventelister til behandlinger inden for flere områder vil ikke kunne afvikles før i 2023. Region Sjælland har søgt assistance hos de andre regioner, men de er i samme situation.
23. JUN 2022 12.20

TEMA: Corona

SJÆLLAND: Puklen efter corona og sygeplejerskestrejke forventes på nogle områder i Region Sjælland først at være afviklet i 2023, og der er en lignende situation i de andre regioner, fremgår det af referatet fra det seneste forretningsudvalgsmøde i Region Sjælland.

Her fremgår det også, at regionen har søgt om mulig bistand på specialiserede områder fra andre regioner, men at det ikke har været muligt netop fordi de andre regioner selv er udfordret. Mangel på personale er en af årsagerne til ventelisterne, men det nævnes også i referatet, at en del patienter ikke ønsker at gøre brug af private tilbud men hellere venter på behandling på det lokale regionale sygehus.

Forudsat at der ikke kommer en ny bølge med covid-19 i efteråret og forudsat indflytning i ny hospitalsbygning i Køge, forventer Region Sjælland at få afviklet hovedparten af de udsatte behandlinger i år - men ikke alle.

Områder der venter

Der er på nuværende tidspunkt godkendt 50 meraktivitetsprojekter for 14.400 patienter til en samlet udgift på 22,5 mio.kr. De områder, hvor regionen først regner med at klare de udsatte behandlinger i 2023, er inden for kardiologi, endokrinologi, smertebehandling, mave-tarm-kirurgi - og måske også ortopædkirurgi. 

Afvikling af ventelisterne sker bl.a. ved hjælp af regionens Garantiklinik, der udreder og behandler inden for urologi, kardiologi, kirurgi, ortopædkirurgi, røntgen og reumatologi. Forbruget her har først i maj været 1 mio. kr. højere end for samme periode i 2021.

Også privathospitaler inddrages til at få ventelisterne ned. I 2022 forventes et forbrug til det på op til ca. 300 mio. kr, hvilket er marginalt mere end i 2021. Det er dog 200 mio. kr. over budgettet til området, fremgår det referatet.

cwa