Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
College Aarhus lukker

College Aarhus lukker

College Aarhus har siden 2006 tilbudt unge med anden etnisk baggrund end dansk hjælp til at forbedre karaktergennemsnittet fra folkeskolen, så de kunne komme videre ind på en gymnasial uddannelse

AARHUS: College Aarhus, som er et samarbejde mellem VUC Aarhus, FO-Aarhus, Aarhus Produktionsskole og Ungdommens Uddannelsesvejledning, må lukke til sommer trods succes med at løse opgaven.

Siden 2006 har College Aarhus eksisteret som et tilbud primært til unge med anden etnisk baggrund end dansk, der forlader folkeskolen med et lavt gennemsnit, men som gerne vil forberede sig til at tage en gymnasial uddannelse. På College Aarhus kan disse elever tage en 10. klasses afgangsprøve, hvor de har mulighed for at forbedre deres resultater.

Undervisningen foregår i FO-Byen, VUC står for undervisningen, mens Aarhus Produktionsskole leverer den vejledning til kursisterne, der også er en væsentlig del af indsatsen.

- Projektet har vist sig at være en succes. Sidste år, hvor der var 13 kursister på holdet, opnåede så godt som alle flotte løft af deres karakterer på mellem 4,5 og 6,9 oven i det gennemsnit, de kom med fra folkeskolen, fortæller forstander Claus Bentsen fra Aarhus Produktionsskole.

Claus Bentsen beklager, at College Aarhus må lukke til sommer, nærmere bestemt med udgangen af juni, når de nuværende 15 kursister har afsluttet deres prøver.

- Det er ærgerligt, men nødvendigt, for det har ikke været muligt at skaffe de nødvendige midler til at fortsætte projektet, siger Claus Bentsen og understreger:

- Set i lyset af de store og flotte ambitioner, Aarhus Kommune har ift. målsætningen om, at 95 pct. af en årgang skal tage en ungdomsuddannelse, må det betegnes som et tilbageskridt, at College Aarhus ikke kan fortsætte.

De tre involverede institutioner vil hver især fremover bruge af de mange erfaringer, de har fået gennem arbejdet med College Aarhus, og dele af forløbet kan man fortsat få på FO, VUC, eller Aarhus Produktionsskole. Interesserede unge kan ringe til en af institutionerne for at høre nærmere.

Foto: http://www.flickr.com/photos/vancouverfilmschool/5331014806/sizes/z/in/photostream/

lcl