Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

COK i hård konkurrence: Kompetence-manager er den nye rolle

Mandag 2. maj begyndte COKs nye direktør, Ib Oustrup, i sit nye job. Tirsdag mødtes han med dknyt til en snak om COKs udfordringer og muligheder og hans mangesidige faglige baggrund
4. MAJ 2011 15.35

Af Morten Uhrenholdt

Ib Oustrup ankommer til Christiansborg i taxa sammen med COKs kommunikationskonsulent. På vej op ad den store trappe ved Folketingets hovedindgang er han travlt optaget af at tale i sin mobiltelefon. På vej ind til Snapstinget, hvor vi har aftalt at spise frokost og tale om COK og det nye job, støder han ind i Villy Søvndal. De hilser hjerteligt og Oustrup fortæller partilederen, at han har fået nyt job.

- Vi har lavet fagbøger om socialpolitik sammen i en fjern fortid, fortæller Oustrup bagefter og henviser til sin tid som socialdirektør i Næstved Kommune.

Da vi har arbejdet os gennem Snapstingets kaotiske buffet og er nået tilbage til bordet med vores bakker, er der lige en mere, han må hilse på, og han forsvinder hen i den modsatte ende af det smukke, gamle lokale.

Jo, Ib Oustrup har været mange steder i sit arbejdsliv og har mødt mange mennesker - også i det politiske system. Og da jeg også har en fortid i Næstved, får vi også en snak om den netop afgåede borgmester, Henning Jensen, som Oustrup har tjent under i flere chef-roller.

Han har været både socialdirektør, vicekommunaldirektør og kommunaldirektør. Og han har udover mange år i Næstved også arbejdet i den gamle Suså Kommune - dengang nogle kommuner var så små, at de havde vanskeligt ved fagligt at gabe over alle opgaver.

Et kup og en travl tid i Faxe
Og i Faxe var han komunaldirektør under de voldsomme begivenheder i 1993, hvor den folkekære og følelsesprægede socialdemokrat Signe Bartels vandt en nærmest jordskredssejr, men blev faldet i ryggen af to partifæller, der natten efter valget gik over til en borgerliste og den ene løb med hendes borgmesterpost.

Historien var usædvanlig dengang og gik landet rundt. Faxes befolkning var delt i to, der nærmest ikke talte til hinanden i flere år. Og klimaet i byrådet var i årevis mere end anstrengt - for ikke at sige forpestet. Så  Oustrup havde en travlt tid og havde altid en jurist ved sin side, for alle våben var i brug i politikernes krig.

Men nu gælder det fremtiden, og Ib Oustrup er koncentreret om at forklare, om de tanker, han har gjort sig - efter kun halvanden dag i jobbet.

- Der var 75 ansøgere til stillingen. Hvorfor tror du, det lige blev dig, der fik den?

Spørgsmålet kunne få en og andet til at svare, at det må man da virkelig spørge andre om. Men den nye direktør klør på og har masser at bud.

- Jeg tror, det er fordi jeg kan noget med både den private sektor og den offentlige. Jeg har været direktør i IDA - Ingeniørforeningen - siden 2000, og der lærte jeg at være meget forretningsorienteret.

- Og så blev jeg ansat til at løse en væsentlig opgave - at fusionere de tre ingeniørforeninger, der eksisterede på det tidspunkt, til én stærk forening, IDA. Det lykkedes jo, og dér lærte jeg meget om politiske systemer, og hvordan de virker, for en forening, en faglig forening, er i høj grad en politisk organisation.

Omstillinger og strategiske satsninger
- I 2004 fik jeg så en ny kontrakt, og opgaven lød på, at IDA ikke måtte miste medlemmer. Det er lettere sagt end gjort, for ingeniører er meget individuelle - også i deres ansættelsesforhold, hvor ni ud af 10 er privatansat. Så de havde egentlig ikke nogen nærliggende grunde til at være medlem.

- Men det lykkedes også. I 2004 var der 59.000 medlemmer, og da jeg forlod IDA forleden, var medlemtallet 85.000. Men det har krævet mange omstillinger og justeringer internt. Vi valgte at satse strategisk på tre ting: Kontingentet ned, kvaliteten i ydelserne op, og så at IDA skulle blive mere synlig - i medier osv.

- Jeg synes, COK i mange henseender står overfor de samme udfordringer. F.eks. er det jo ikke nogen given ting, at COK er det oplagte valg, når kommunale medarbejdere skal efteruddannes. Der er hård konkurrence fra f.eks. de syv store uddannelsescentre, der er blevet skabt for de mange videregående uddannelser. De er rigtig dygtige til at lave efteruddannelse og kompetenceudvikling for kommunalt ansatte, siger Ib Oustrup, der konkluderer, at han nok mener at have de erfaringer, COK har brug for.  

- Din forgænger startede med at rejse rundt til de mange interessenter, et foretagende som COK har. Hvad vil du begynde med?

- Det samme. Jeg vil de første par måneder tage rundt for at besøge COKs syv centre. Jeg vil besøge de forskellige repræsentanter i bestyrelsen, kommunaldirektørerne, chefforeningerne osv. Og efter sommerferien skal jeg nok i gang med at justere lidt på strategien, så vi får fokus på de mål, som meget vil ligne målene, jeg arbejdede efter i IDA. 

- Kommunerne står overfor meget store udfordringer. Der skal ske store ændringer og tilpasninger, og de har kun de samme medarbejdere - og på lidt længere sigt oven i købet færre af dem. Så de er simpelthen nødt at lære at gøre tingene på andre måder. Og det må så blive COKs rolle at forsøge at hjælpe med at løse den opgave.

Fuld omstilling
- Ikke nødvendigvis ved at det er COK, der gennemfører den fornødne kompetenceudvikling. Jeg er meget optaget af en rolle, jeg vil beskrive som 'kompetence-manager'. En rolle, hvor man kan hjælpe kommunerne med at finde ud af, hvad det er for medarbejderudvikling, der er brug for.

- Hvis vi tager et område som ældreomsorgen. Der er ingen tvivl om, at det her bliver nødvendigt at satse på indførelse af velfærdsteknologi - når ellers det er færdigudviklet og kan fungere. Men hvis det skal blive en gevinst for kommunernes økonomi og afhjælpe den fremtidige mandskabsmangel, så kræver det en omstilling af personalet, så det ikke er modvilligt eller bange for at bruge teknologien.

- Der er mange aktører, der er rigtig gode til at lave kompetenceudvikling, professionshøjskoler, fagforeninger osv. Og med velfærdsteknologien kunne man f.eks. lave partnerskab med FOA og en professionshøjskole. Altså - når behovene er identificeret, så ud og søge de rette partnerskaber til at gennemføre den fornødne medarbejderudvikling, siger Ib Oustrup.  

Fagligheden skal være i orden
- Kommunernes vanskelige økonomiske situation og den meget stramme statslige styring ser ud til at vare mange år ud i fremtiden. Er det noget, COK kan hjælpe kommunerne med?

- Der er reelt tale om et nyt vilkår for kommunerne, som man må indrette sig på. Og det tror jeg gælder, uanset hvilken regering landet måtte få. Og svaret er efter min mening - helt enkelt sagt - effektiviseringer og teknologiske løsninger. Selvbetjeningsløsninger generelt er vejen frem. Og det skal COK selvfølgelig tænke ind i vores virksomhed.

- Men hvis du spørger mig, om man kan lære at fyre medarbejdere på et kursus, så er svaret nej. Man kan lære at gøre tingene korrekt, men at opføre sig ordentligt overfor folk og tackle situationerne med forståelse og menneskelig indsigt, det mener jeg ikke, man kan undervise i.

- Du kommer fra det meget professionelt drevne IDA. Er kommunerne set med dine øjne generelt professionelt styret i dag? 

- Det er blevet meget bedre. Jeg er en svoren tilhænger af kommunalreformen, der har gjort kommunerne store nok til at løse langt de fleste opgaver med fagligheden i behold - og det er noget, jeg personligt går højt op i. Fagligheden skal være i orden - også på ledelsesniveau.

- Men om kommunerne har fået nok ud af reformen, det tør jeg ikke udtale mig om.

- I forlængelse af, hvad den ny formand for vort 'Advisory Board' på ledelsesdelen, Christian Nissen, har sagt, så vil jeg tilføje, at fokus fremover i høj grad vil blive på den praktisk udførende leder. Det er ikke nok at udvikle toplederne. Også lederne på lavere niveauer skal videreuddanes, fordi de kommer til at spille en kolossalt vigtig rolle, når de nødvendige løsninger og omstillinger skal gennemføres. Det gælder f.eks. skoleledere, ledere af daginstitutioner osv.


Formand for COKs Advisory Board, Christian Nissen,
ved sin udnævnelse:

- Landets kommuner bliver i de kommende år nogle af landets virkelig spændende arbejdspladser. Det er først og fremmest der, nytænkningen af den offentlige sektors serviceydelser kommer til at udfolde sig.

- Den faldende arbejdsstyrke vil sammen med det nybrud, der er på vej i hele den offentlige styrings- og ledelsestænkning, stille meget store krav til de kommende års indsats for kompetenceudvikling.

- Derfor ser jeg frem til arbejdet i Advisory Board. Det skal medvirke til, at COK's udviklingsarbejde sker i tæt samarbejde med både forskningsverdenen og det praktiske kommunale ledelsesarbejde.