Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

CEPOS: Regional omfordeling virker ikke

Den økonomiske ulighed mellem de forskellige dele af landet bliver stadig mindre, viser en ny undersøgelse fra CEPOS
24. OKT 2011 10.04

- Forskellene i gennemsnitlige bruttoindkomster mellem kommunerne skrumper ind. I 2001 skulle godt 4 pct. af indkomsterne flyttes fra kommuner med høj indkomst til kommuner med lav indkomst for at opnå fuld indkomstlighed kommunerne imellem. I 2008 var det tal faldet med over et kvart procentpoint, forklarer Henrik Christoffersen. Samtidig er den regionale omfordeling gennem 00-årene blevet videreført med uformindsket styrke.

Der er stor forskel på, hvor meget borgerne i de forskellige kommuner bidrager til fællesskabet. I 2008 var der således et spænd mellem Lolland, hvor borgerne slet ikke bidrager til finansiering af statens budget men derimod trækker 14.000 kr. i gennemsnit, til Gentofte hvor borgerne gennemsnitligt bidrager med 120.000 kr.

Undersøgelsen kortlægger for første gang den samlede regionale omfordeling, dels på baggrund af den almindelige kommunale udligning, hvor rigere kommuner bidrager økonomisk til fattigere kommuner, og dels ved at inddrage de øvrige og stærkere omfordelingskanaler, der foregår gennem betalingen af skatter og fordelingen af overførselsydelser og andre subsidier.

- I debatten om regional ulighed har der hidtil primært været fokus på den kommunale udligning, mens den samlede regionale omfordeling ikke har været kendt. Det er uheldigt og gør det vanskeligt at vurdere behovet for regionale omfordelingsprogrammer, hvilket skaber risiko for overudligning, ligesom de samlede omkostninger for samfundet ved at gennemføre regional omfordeling heller ikke har været til at vurdere, siger Henrik Christoffersen.

Usikker effekt
Selv om den regionale økonomiske ulighed er blevet stadig mindre, og den regionale omfordeling er blevet videreført med uformindsket styrke, sker der en fraflytning fra udkantsområderne. En stadig større del af befolkningen er kommet til at bo i landets centerområder, hvor indkomstniveauet er højest, og hvor der ydes de største bidrag til finansiering af statens virksomhed. Det kunne tyde på, at omfordelingen ikke i sig selv hindrer flytningerne væk fra udkantdanmark.

- Det er usikkert, om videre økonomisk omfordeling kan have større effekt for den regionale udvikling i Danmark, vurderer Henrik Christoffersen.

- Yderligere regionaløkonomisk omfordeling har nok ikke større betydning for lokaliseringen af attraktive jobs for unge med videregående uddannelser og betyder heller ikke voldsomt meget for regionernes udbud af sociale og kulturelle tilbud i det hele taget.