Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Bro-renovering er billigst på kort sigt

PLAN OG BYG: Men samfundsmæssigt vil den mest rentable løsning være at bygge en helt ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro
24. MAJ 2012 9.25

Resultaterne af Banedanmarks, Vejdirektoratets og Sund&Bælts analyse af den fremtidige løsning over Storstrømmen offentliggøres i dag.

I løbet af foråret 2012 har Banedanmark belyst mulighederne for den fremtidige forbindelse over Storstrømmen. Arbejdet har koncentreret sig om fem forskellige scenarier, hvor broen enten renoveres eller der anlægges en ny forbindelse.

Analysen viser, at den på kortere sigt billigste løsning for forbindelsen over Storstrømmen er en renovering af den eksisterende forbindelse. Den samfundsøkonomisk mest rentable løsning er anlæg af en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro.

Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) udtaler:
- Det er klart, at forbindelsen over Storstrømmen er meget vigtig i forhold til Femern Bælt-projektet. Derfor vil jeg nu drøfte de forskellige løsninger og finansieringen heraf med forligskredsen.

ka