Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Brancheforening efter Falck-sag: Sørg for kirurgisk opgavesnit

Jobrådgivernes Brancheforening peger på rod i aftalerne i Kolding, der efter en Ankestyrelse-afgørelse nu skal gennem 125 sygedagpengesager igen
8. SEP 2011 13.22

Af Knud Abildtrup

KOLDING:
Ikke færre end 125 sygedagpengesager skal op på skrivebordet igen i Kolding, hvor Ankestyrelsen har erklæret kommunens udgave af samarbejde med Falck Jobservice for ulovlig. Afgørelsen faldt på baggrund af hele 33 sager, hvor Beskæftigelsesankenævnet underkendte kommunale afgørelser om sygedagpenge. Kommunen ankede dem alle videre i systemet og fik altså Ankestyrelsen imod sig.

Fagforeningen 3F har fulgt sagerne tæt og herfra lyder kritikken ikke mindst, at Falck Jobservice fra begyndelsen er blevet hyret til at tage sig af sagerne på et - 'no cure - no pay'-koncept. med andre ord - jo mere, firmaet nedbragte kommunens udgifter på området, jo større betaling.

Den - økonomiske - side af sagen har Ankestyrelsen ikke forholdt sig til, udelukende selve myndighedsspørgsmålet: Hvem der træffer afgørelserne i sagerne. Og der må der ingen tvivl være - det må ikke være den private aktør, men kommunen. Og Kolding fik et problem ved at hyre vikarer fra Falck: Falck-konsulenterne kan ikke anses for at være vikarer - og de må dermed ikke træffe myndighedsafgørelser.

Anerkender og anbefaler
Vi har på dknyt spurgt direktør Jørgen Borre Larsen fra Jobrådgivernes Brancheforening om en vurdering af sagen og om et godt råd til andre aktører på markedet:

- Vi anerkender og er enig i Ankestyrelsens afgørelse, der med henvisning til sygedagpengeloven fastslår, at en kommune ikke kan overlade til andre aktører at træffe afgørelser om en borgers ret til sygedagpenge, understreger han.

- Når den foreliggende sag kunne skabe tvivl, skyldes det efter vores opfattelse et uklart aftalegrundlag, idet kommunen havde indgået to forskellige aftaler med det samme private firma, nemlig en vikaraftale og en partnerskabsaftale, ifølge hvilke vikaraftalen kunne opfattes som en underaftale til partnerskabsaftalen.

- Afgørelsen rokker imidlertid ikke ved det faktum, at det er fuldt lovligt for en kommune at anvende private vikarer i sagsbehandlingen.

- Vi anbefaler vores medlemmer at sørge for, at der i aftaler med kommuner er klarhed over opgaven, præcise rammer for betaling og ikke mindst i de tilfælde, hvor der indgår løsning af myndighedsopgaver, et præcist kirurgisk snit mellem myndighedsafgørelser og andre typer af afgørelser.