Bortvist chef i Hanstholm Havn får oprejsning

Forlig mellem Hanstholm Havn og Steen Hintze, der blev beskyldt for industrispionage mod havnen. Nu skal han have 50.000 kr. torterstatning.

THISTED: Der er nu indgået forlig mellem Hanstholm Havn og tidligere salgschef Steen Hintze i sagen om påstået industrispionage mod havnen og efterfølgende bortvisning af Hintze, oplyser Djøf, der har repræsenteret den bortviste chef.

Hintze blev ansat i januar og sagde op efter bare en måned for at blive udviklingsdirektør i Hirtshals Havn. I marts anmeldte havnen ham til politiet for at have taget forretningshemmeligheder med sig til konkurrenten.

Forliget er kommet i stand, efter at anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi efter endt efterforskning har afvist at rejse sag mod ham. Hanstholm Havn erkender nu ifølge Djøf, at der ikke var grundlag for beskyldningerne om industrispionage og lovbrud og dermed bortvisning.

Havnen betaler nu en godtgørelse for uberettiget bortvisning og 50.000 kr. i erstatning for havnens overtrædelse af databeskyttelsesreglerne og krænkende adfærd overfor Hintze.

Herudover betaler Hanstholm Havn en bod til Djøf på kr. 5.000 for brud på overenskomsten.

"Som en tyveknægt"

Steen Hintze er meget tilfreds med forliget:

- Det er en yderst alvorlig sag at blive hængt ud i landsdækkende medier og politianmeldt for noget, jeg aldrig har gjort. Jeg blev behandlet som en uhæderlig og gemen tyveknægt. Og det er meget, meget bekymrende, at en kommunal virksomhed – underlagt af forvaltningslovens regler - agerer på denne uordentlige måde og overtræder adskillige love, overenskomsten for ansættelsesforholdet og de almindelige arbejdsretlige og forvaltningsmæssige regler.

- Jeg er glad og tilfreds med, at Hanstholm Havn nu må erkende, at alle anklager var grundløse, hvilket har udmøntet sig i et forlig, hvor havnen betaler en godtgørelse i anledning af bortvisningen, en torterstatning for brud på databeskyttelsesreglerne samt en bod for brud på overenskomsten. Nu kan jeg lægge sagen bag mig og fokusere på mit nuværende job, siger Steen Hintze.

Også klage til Datatilsynet

Afdelingschef i Djøf, advokat Kia Philip Dollerschell, er også glad for, at "det med forliget er tydeligt, at der er grænser for, hvad en arbejdsgiver kan tillade sig, når man behandler personalesager":

- Djøf ser naturligvis med stor alvor på denne sag. Det, som særligt påkalder sig min opmærksomhed, er, at en offentlig arbejdsgiver uberettiget bortviser en medarbejder for derefter at klage sin nød til pressen og anmelde forholdet til politiet – vel vidende at Steen intet har gjort.

- Det er endvidere i strid med persondatalovens regler at kommunikere personfølsomme oplysninger om medarbejderen til pressen og samarbejdspartnere. Så vi har også indgivet en klage til Datatilsynet.

Direktøren i Hanstholm Havn er ikke vendt tilbage for en kommentar til forliget. 

ka