Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Bolig afhængig af satspulje

SIND frygter for startboligers fremtid
KORT NYT15. NOV 2011 6.46

FOLKETINGET: Der er nu hjælp på vej til udsatte unge, der gerne vil bo alene, men ikke helt er i stand til det.

Partierne bag satspuljeforliget, der fordeler penge mellem Danmarks mest udsatte grupper, er blevet enige om at øremærke 131,2 millioner til såkaldte startboliger, hvor udsatte unge og unge med psykiske problemer kan bo alene med hjælp fra sociale viceværter.

Knud Kristensen, landsformand for SIND, foreningen af sindslidende og deres pårørendes, er glad for initiativet, men finder  det problematisk, at det er finansieret med satspuljemidler, der kun rækker til 2015.

- Vi risikerer, at tilbuddet må lukke om fire år, selvom projektet viser sig at være en succes. Og så har man skabt nogle problemer, der kan være større end dem, man i dag afhjælper. Derfor vil vi have projektet permanentgjort, forklarer Knud Kristensen.

cgt