Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Børnene skal også på dagsordenen for valget

FV 11 De mindste skal med på dagsordenen, når politikerne diskuterer landets fremtidige økonomi, mener FOLA og en række lokale forældrenævn
29. AUG 2011 10.28

'Vi har for længst nået den nedre grænse for omsorg i vores daginstitutioner. I alt for mange daginstitutioner er der så lidt tid til det enkelte barn, at det går ud over såvel grundlæggende omsorgsfunktioner som børnenes udvikling og trivsel'.

Sådan hedder det i en udtalelse fra en række lokale forældrenævn o.lign. med FOLA - Forældrenes Landsforening - i spidsen. De ønsker samstemmende, at daginstitutionsområdet kommer til at spille en central rolle i den igangværende valgkamp.

- Danske forældre hører til blandt de, der i international sammenligning arbejder mest. Det betyder at vores børn ofte tilbringer flertallet af deres vågne timer uden for hjemmet og væk fra forældrenes omsorg. På den baggrund har vi som samfund udviklet en daginstitutionsmodel, som matcher denne dobbeltsocialisering.

- Vi har i teorien en daginstitution, som fremmer børns trivsel, udvikling og læring og som forebygger negativ social arv og eksklusion (Dagtilbudslovens formålsparagraf). Som udgangspunkt har vi udviklet en god daginstitutionsmodel med fokus på både omsorg og kompetenceudvikling - en daginstitutionsmodel som samtidig er en absolut forudsætning for organiseringen i dansk erhvervsliv, siger forældrene i den fælles udtalelse, der fortsætter i en noget skarpere tone: 

Lovsikrede grænser
- Men ét er formålsparagraffer - et andet er virkeligheden. Virkelighedens daginstitution ligger desværre langt fra dagtilbudslovens formålsparagraf. Og vi er mange erhvervsaktive forældre, som jævnligt overvejer vores dagligdag, hvor bl.a. et utilstrækkeligt antal ansatte i vores daginstitution tvinger os til at overveje hvorvidt vi kan acceptere de vilkår, vi byder vores børn. Vi har - indtil videre - valgt at fortsætte vores erhvervsaktiviteter, men opfordrer til gengæld Folketinget til at indføre minimumsnormeringer i form af lovsikrede grænser:

· Minimum 1 ansat til tre vuggestue/dagplejebørn

· Minimum 1 ansat til fem børnehavebørn

· Minimum 1 ansat til 10 SFO/fritidshjemsbørn

Højkvalitetsinstitutioner med bl.a. gode normeringer og veluddannede ansatte er en væsentligt faktor, når børn, unge og voksnes trivsels skal sikres. Det er utilstrækkeligt at folketingskandidaterne forholder sig til landets økonomi uden at sætte de mindste på dagsordenen, slutter forældrene deres opfordring til politikerne.

Og bag udtalelsen står FOLA-formand Lars Klingenberg samt forældrenævn o.lign. i Vejle, Vordingborg, Hørsholm, Guldborgsund,  Næstved, København, Nuborg og Egedal.

mou