DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Børne- og kulturdirektørerne vil høres mere

Børne- og kulturdirektørerne vil høres mere

Børne- og Kulturchefforeningen drøfter for tiden et skarpere presseberedskab for at sikre et sejt og langt indflydelsestræk

Af Knud Abildtrup, [email protected]

Emner i den offentlige debat som ny-specialisering, højere faglighed i folkeskolen og 0-6 års-området som mere end 'pasning' er nogle af de områder, hvor de kommunale chefer gerne vil høres tydeligere.

I hvert fald, hvis den debat, der for tiden foregår i Børne- og Kulturchefforeningen, BKF, også bliver ført ud i livet.

Af et internt diskussionsoplæg fremgår det, at en stor del af bestyrelsens tid går med at gå til møder og forberede oplæg. En vej til større synlighed i debatten kunne bl.a. gå ud på at dagsordensætte tre-fem temaer for de kommende år, som er fundamentet for den synlige kommunikation.

Et eksempel kunne være temaerne ny-specialisering, højere faglighed i folkeskolen og 0-6 års-området som mere end 'pasning'.

Som det hedder i oplægget: 'Et forhold er at være insisterende i sine budskaber via få overordnede mærkesager - et andet forhold er de mange enkeltsager, som jævnligt er en del af dagsordenen på vores område. Her er der både det lange, seje indflydelsestræk, som der arbejdes med på de indre linjer i forhold til samspilspartnerne. Derudover er det her den hurtige reaktion og kommunikation i forhold til medierne kræves, hvis foreningen skal være synlige.'

Og videre:

'Der arbejdes målrettet på et organiseret presseberedskab, hvor to-tre personer fra BKF har til opgave at håndtere enkeltsager og kommentere på dem. Disse to-tre personer har adgang til en større kreds, der lynhurtigt kan kontaktes og komme med input til den, der er 'på', når sagen er oppe. Det beredskab understøttes af en fast freelance-journalist, som sikrer kontakter og en professionel kommunikation.

Journalisterne har behov for kontaktpersoner og arbejder med netværk og arkiver, hvor de registrerer, hvem der kan udtale sig om hvad. Et presseberedskab kunne give en adgang til at få sat BKF på nyhedsdagsordenen jævnligt. Bestyrelsen tænker, at det er formanden samt et par andre fra bestyrelsen, som har denne profil/opgave, så bestyrelse og pressekommunikation er entydige.

Der tænkes med ovenstående en professionalisering af pressehåndteringen som også omfatter pressemeddelelser foruden interview, udtalelser m.v. Bestyrelsen har drøftet, at en professionalisering set med bestyrelsens øjne kunne omfatte en aftale med f.eks. en freelance-journalist, som udformer pressemeddelelser med udgangspunkt i baggrundsnotaterne, holdningstilkendegivelse m.v. samt sikrer og plejer kontakten i forhold til journalisterne.'

Ifølge BKF-formanden arbejder bestyrelsen videre med en dialog med regionsbestyrelserne om emnet.


Foto: Flickr