Ballade om fyring af Lejres kommunaldirektør
Inger Marie Vynne er afskediget fra sit job i Lejre Kommune af et snævert flertal på 13-12.
Foto: Lejre Kommune

Ballade om fyring af Lejres kommunaldirektør

Mindretalspartierne fik ført til protokols, at der efter deres mening er tale om en politisk betinget fyring.
1. JUN 2022 9.40

LEJRE: Kommunaldirektør Inger Marie Vynne er nu fortid i Lejre Kommune. Det besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen bestående af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti mandag aften, men det skete ikke uden protester fra mindretallet.

"Vi finder afskedigelsen af kommunaldirektøren uforståelig, usaglig og utilstrækkeligt begrundet. Vi finder, at der er tale om en politisk betinget fyring," står der i det officielle beslutningsreferat på foranledning af Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Enhedslisten.

Mindretallets bemærkning fortsætter:

"Der er tale om et skred i den kommunale tradition ift. embedsstanden, som partierne bag protokollen ikke vil medvirke til at fremme. Endelig er der tale om en betydelig udgift ifm. selve fratrædelsesaftalen, men i høj grad også et tab af viden og tab af tillid i organisationen, som kan koste kommunen dyrt i de kommende år herunder omdømmemæssigt ift. rekruttering."

Afstemningen endte 13-12, hvilket afspejler resultatet fra KV21, hvor den hidtidige borgmester Carsten Rasmussen (S) mistede sit flertal og blev afløst af Tina Mandrup (V). 

Inger Marie Vynne har været kommunaldirektør i Lejre siden 2013 og har dermed siddet i stillingen under både den daværende SF-borgmester Mette Touborg og i Carsten Rasmussens borgmestertid. 

Ønske om en anden profil

Inger Marie Vynne blev indstillet til afskedigelse af flertallet i økonomiudvalget med den begrundelse, at man ønsker en anden profil til den fremadrettede ledelse.

Borgmester Tina Mandrup siger til sn.dk, at hun undrer sig over mindretallets hårde kritik. 

– Det er ikke usædvanligt, at man indgår en aftale med en kommunaldirektør, fordi man ønsker en ny profil på posten, som med nye friske øjne kigger ind i de udfordringer, der ligger foran os. Vi kommer til at opleve, at vi skal løse de kommunale opgaver på en helt anden måde, end det sker i dag, siger hun til avisen.

Fyringen udløser merudgifter på 900.000 kr. i år og 2.740.000 kr. næste år.

Mens der var stor uenighed om afskedigelsen af Inger Marie Vynne, var der enighed i kommunalbestyrelsen om at konstituere vicekommunaldirektør Peter Olsen som kommmunaldirektør.