Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Assens får sygefraværet ned

På tre år er det lykkedes kommunen at nedbringe sygefraværet blandt de ansatte fra 14,4 til 9,9 dage om året - svarende til 58 årsværk

ASSENS: På blot tre år er sygedagene blandt kommunens ansatte faldet mærkbart, nemlig med 4,5 dage pr. medarbejder. Hvor sygefraværet tilbage i 2008 lå på 14,4 dage pr. ansat pr. år, var dette tal ved udgangen af 2011 faldet til hele 9,9 dage. Omregnes det til årsværk, svarer faldet i sygefraværet til 58 fuldtidsstillinger.

- Det er en meget glædelig udvikling. Færre sygedage betyder jo alt andet lige færre omrokeringer og aflysninger i forhold til de borgernære ydelser, samt at vi kort og godt kan nå at løse flere af vores opgaver, siger borgmester Finn Brunse (S).

Han pointerer desuden, at det er et enigt Økonomiudvalg, der til fulde bakker op om, at der fortsat skal arbejdes med en langsigtet strategi og en systematisk indsats i forhold til at få reduceret antallet af fraværsdage.

Kommunaldirektør Henning Qvick er også ovenud tilfreds med, at de ansatte  har færre sygedage end tidligere:

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det flotte resultat skyldes et langt sejt træk, hvor vi nu igennem en årrække på flere fronter har arbejdet bevidst med at nedbringe vores sygefravær. Lederne har dels haft stort fokus på sygefraværet og det at få taget hånd om den sygemeldte på bedst mulig vis i forhold til at komme tilbage på arbejde igen. Dels har trivslen og arbejdsglæden været i fokus, da det unægteligt hænger sammen med sygefraværet.

Charlotte Bentsen, organisations- og personalechef uddyber:

- Der er igennem de sidste tre år sat en række initiativer i søen. Vi har bl.a. afviklet kurser i den gode sygesamtale, ergonomi og praktisk stresshåndtering samt holdt fælles temadage for lederne og tillidsrepræsentanterne. Og så har ikke mindst vores interne sundhedsordning en del af æren for det reducerede sygefravær.

- Via ordningen tilbyder vi alle ansatte en bred vifte af motionstilbud, men også fysioterapi, massage og samtaleterapi. Evalueringer viser, at tilbuddene har stor betydning, dels i forhold til at forebygge sygdomme, dels for at sikre at den enkelte vender hurtigere tilbage til jobbet, når sygdommen rammer, siger altså Charlotte Bentsen.

Overligger sættes højt
Det reducerede sygefravær betyder dog ifølge Henning Qvick ikke, at Assens Kommune nu hviler på laurbærrene.

- Vi vil forsat have skarpt fokus på sygefraværet og på hvordan, vi får reduceret det yderligere. Derfor har vi bedt alle arbejdspladser om at fastsætte et mål for sygefraværet de næste tre år.

Tal og statistikker gør det dog ikke alene, hvis sygefraværet skal nedbringes yderligere.

- Det er vigtigt, at vi sætter overliggeren højt i forhold til den lange rækker af indsatser, der skal gennemføres de næste tre år. Blandt andet ved at udvikle paletten af sundhedstilbud til vores ansatte. Fx får vi i løbet af i år en sundhedsbus, der gør det muligt at køre ud til de enkelte arbejdspladser for at tilbyde massage og fysioterapi, siger Charlotte Bentsen.

Den kommunale og regionale medarbejder havde i 2010 i gennemsnit 12,3 sygedage, de privatansatte 7,0 og de statsansatte 8,0.

 

mou