Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Sygefraværet er faldet igen - for tredje år

Antal sygedage for kommunalt og regionalt ansatte kom i 2010 ned på 12,3 - efter at være dalet hvert år siden 2007, hvor fraværet lå på 13,6

Af Knud Abildtrup

Den kommunale og regionale medarbejder havde i 2010 i gennemsnit 12,3 sygedage, og det er igen en forbedring af fraværsprocenten.

Danmarks Statistik er netop kommet med tallene, og igen ligger det kommunale og regionale fravær væsentligt højere end de privatansattes med 7,0  og de 8,0 i den statslige sektor.

Men det kommunale fravær er til gengæld dalet igen. I forhold til 2007, hvor tallet lå på 13,6, til 13,3 i 2008 og 13,1 i 2009, faldt antallet af sygedage i 2010 altså yderligere til 12,3.

Springet nedad bliver endda større - fra 2007 til 2008 var det på 0,3 dag, året efter på 0,2 - og senest på hele 0,8.

I kommuner og regioner er 77 pct. af de ansatte kvinder, mens andelen er 43 pct. i staten og kun 37 pct. i den private sektor. I alle tre sektorer er kvindernes sygefravær 40-50 pct. højere end mændenes. Kommunalt og regionalt ansatte mænd har 8,9 sygedage om året, mens kommunalt og regionalt ansatte kvinder har 13,3 sygedage.

Tilsvarende har statsansatte mænd 6,7 sygedage, mens kvinderne har 9,7 sygedage. I den private sektor har mændene 6,0 sygedage mod de privatansatte kvinders 8,8 sygedage om året. Kønsfordelingen af arbejdsstyrken i de tre sektorer kan altså i et vist omfang forklare forskellene i sygefraværet, vurderes det fra Danmarks Statistik.