DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Ansat dømt for vold mod beboer og må ikke arbejde med pleje

En støttepædagog fra bosted udnyttede en værgeløs beboers stilling, da hun slog ham med flad hånd.

NORDJYLLAND: Retten i Næstved har torsdag idømt en kvindelig støttepædagog 40 dages ubetinget fængsel for at slå en handicappet beboer. Kvinden er desuden frataget retten til at arbejde i plejefunktioner på hospitaler, plejehjem, beskyttede boliger eller lignende i tre år.

Kvinden var ansat på botilbuddet Sødisbakke i Mariager, men volden skete under en indlæggelse af beboeren på et hospital på Sjælland. Kvinden slog beboeren med flad hånd i ansigtet, så der osptod rødmen på venstre kind.

Tiltalen var rejst som vold under særligt skærpende omstændigheder, fordi kvinden udnyttede offerets værgeløse stilling, og hun er dømt i fuldt omfang, fortæller anklager Ulrik Birk. Han havde krævet en fængselsdom på fire måneder og lægger vægt på, at beboeren var fuldstændig forsvarsløs.

- Det er meget alvorligt, når man gør det mod værgeløse ofre. Man bliver betroet en beboer, som er i en fuldstændig forsvarsløs stilling. Så er det voldsomt skærpende, at man bruger den magt til at slå vedkommende. Det er en person, som ikke har noget sprog og ikke har nogen mulighed for at sige det bagefter, siger Ulrik Birk.

Kvinden har under sagen nægtet sig skyldig og tog betænkningstid med hensyn til, om hun vil anke dommen til landsretten. Det er ligeledes en mulighed for anklagemyndigheden at anke, hvis den vil gå efter en hårdere straf.

Ritzau