Ankestyrelsen: Børnesager skal genvurderes efter kritik

Tvivl om psykologerklæringer rejst af Ekstra Bladet får styrelse til at kræve redegørelse fra de kommuner, der har benyttet ham.
23. JUN 2021 6.29

Artikler i Ekstra Bladet har fået Ankestyrelsen til at bede en række kommuner genoptage børnesager, hvor en i artiklerne omtalt psykolog har bidraget med erklæringer. Ekstra Bladet har rejst alvorlig tvivl om kvaliteten af psykologens arbejde, og den tvivl tilslutter Ankestyrelsen sig.

Styrelsen skrev i første omgang en generel henvendelse til alle kommuner med opfordring til at identificere sager, hvor de måtte have bedt den pågældende psykolog om at udarbejde erklæringer. Disse sager bør kommunerne genvurdere og herunder især vurdere, om grundlaget for kommunens afgørelser er tilstrækkeligt, eller om der er behov for supplerende oplysninger.

Efterfølgende fik Ankestyrelsen kendskab til, hvilke konkrete kommuner der har benyttet den pågældende psykolog i børnesager, og det fik styrelsen til at skærpe opmærksomheden på sagerne.

Ankestyrelsen har nu henvendt sig direkte til de pågældende kommuner og bedt dem gøre rede for, hvad de foretager sig i de konkrete sager. Redegørelserne skal indeholde oplysninger om antal sager og typer af sager, hvori kommunerne har gjort brug af denne psykolog, og hvad de vil gøre i disse sager som følge af den rejste kritik, oplyser Ankestyrelsen.

mk