DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

KL og Forhandlingsfællesskabet:
Alle MED-udvalg bør forholde sig til seksuel chikane

Om medarbejdere, der har været udsat for krænkelser af seksuel karakter, har et trygt sted at henvende sig, er centralt i det servicetjek, alle kommuner opfordres til at tage.

Forhandlingsfællesskabet og KL opfordrer nu hovedudvalgene i kommunerne til at medvirke til dialog om identifikation, forebyggelse og håndtering af seksuel chikane - vel vidende, at flere kommuner er godt i gang.

Siden 2008 har KL og Forhandlingsfællesskabet haft en aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladserne, hvori det er aftalt, at der i alle kommuner skal aftales retningslinjer for, hvordan man identificerer, forebygger og håndterer vold, mobning og chikane i tilknytning til udførelse af arbejdet (også fra 3. person). Det gælder også seksuel chikane.

Den aktuelle debat om sexisme og seksuel chikane er en oplagt anledning til at tage drøftelsen lokalt i kommunerne og i alle kommunale virksomheder. Det er en god anledning til at give de lokale retningslinjer et ”servicetjek”, lyder det i brevet til alle hovedudvalgene.

Og ikke mindst at overveje, om medarbejdere, der har været udsat for krænkelser af seksuel karakter, har et trygt sted at henvende sig. 

Se brevet og find links til udførlige oplysninger om uddybende materiale, vejledninger samt gratis tilbud om støtte og sparring på området til arbejdspladser i både kommuner og kommunale virksomheder.

ka