Aktindsigt-anmodning fra DR vækker borgmester-vrede

Omfanget af - og tonen i - en anmodning fra DR om omgående aktindsigt i alle planer om corona- og andre virus-beredskaber hos alle kommuner gav modstand. DR beklager tonen og fastholder anmodningen efter dialog med KL.

'Mangel på situationsfornemmelse og empati', lyder det fra Viborg-borgmester Ulrik Wilbek (V). Og Kalundborg-borgmester Martin Damm (V) skriver på sin Facebook-profil: 'Mener DR helt ærligt, at det er nu, vi skal smide alt, vi har i hænderne alene for at tilfredsstille DR's jagt på historier?'

De vrede kommentarer er rettet mod en generel anmodning om aktindsigt i beredskabsplaner fra Danmarks Radio til alle landets kommuner. I anmodningen lyder det blandt andet: 

'DR anmoder om aktindsigt i alle beredskabsplaner, der er relateret til Corona-pandemien – samt alle andre eventuelle beredskabsplaner, som gælder vedr. virus/epidemier/pandemier. Dette kunne f.eks. være beredskabsplaner i form af vejledninger, notater, rapporter og andre former for beredskabsplaner.'

DR fremhæver en kammeradvokats-bestemmelse om meroffentlighed, og at aktindsigten skal færdigbehandles i løbet af en-to arbejdsdage, når der er tale om en klart identificeret sag. Det fremgår også i anmodningen, at:

'DR gør også opmærksom på, at I ikke befinder jer i en form for nødretstilstand, der tilsidesætter Offentlighedsloven. Ligesom DR også henviser til udtalelser fra ekspert i Offentlighedsret, Oluf Jørgensen, der henviser til at den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i to principielle afgørelser har lagt vægt på, at man ikke kan unddrage oplysninger for at undgå at sprede frygt.'

'Mistænkeliggørende'
Ulrik Wilbek udtaler til Viborg Stifts Folkeblad, at 'Altså de kunne jo bare ringe og spørge. Når de beder om aktindsigt, så skal de for det første have alt med, og så skal vi bruge, jeg ved ikke hvor lang tid på at finde det frem. For det andet er det stærkt mistænkeliggørende'.

Wilbek siger til avisen, at han 'har sagt nej' og begrunder det med, at 'vores medarbejdere ligger vandret, det kan ikke være rigtigt, at de skal bruge tid på det i den her situation. Det er helt urimeligt'. Han fortæller, at der konstant er alt muligt, der skal svares på til diverse myndigheder, regeringen, KL og så videre. 'Og så må Danmarks Radio altså bare vente.'

I kommentarsporet på Facebook, hvor Martin Damm ytrede sin utilfredshed, er der kommet et svar fra indlandschef i DR Nyheder, Morten Stamm Mikkelsen:

Kære Martin Damm og I andre her i tråden. Vi i DR lytter selvfølgelig til kritikken, men samtidig mener vi, at en indsigt i beredskabsplanerne er relevant for danskerne. Vi har i dag været i dialog med KL, og følgende svar på kritikken er gennem KL sendt til samtlige borgmestre:

1: Nogle kommuner har reageret kraftigt på tonen i vores aktindsigt. De mener, den er upassende hård den svære situation taget i betragtning. Vi er kede af, at nogle kommuner opfatter det på den måde, og vi vil fremover holde os for øje, at vi i denne tid skal være særligt opmærksomme på tonen – også ved henvendelse til offentlige instanser. Aktindsigten er formuleret ud fra en standardskabelon, der bruger de juridiske formuleringer, vi som regel bliver svaret i, når vi ellers har aktindsigtsforespørgsler ude i det offentlige. Det er med henvisninger til paragraffer, og vores journalist har i forespørgslen taget højde for nogle af de indvendinger og argumenter, vi forudsigeligt vil blive mødt af. Men vi anerkender, at den form i en krisesituation som nu kan virke hårdt for en modtager, der er presset.

2: Vi mener, at aktindsigten er særdeles relevant. Selvom det er en krisesituation, hvor DR sammen med myndighederne har en opgave i at informere og oplyse danskerne uden at skabe frygt, er vi stadig et uafhængigt medie med pligt til at lave kritisk journalistik. Det er relevant i en krisetid at give borgene indblik i det beredskab, vi alle er dybt afhængige af. Når det er sagt, er vi med på, at alle er pressede lige nu og har travlt med at gøre beredskabet klar til pandemiens peak. Derfor har vi også forståelse for, at I i de kommende par uger har andet øverst på listen, og at indsigten derfor ikke kommer inden for den normale frist, men vi fastholder forespørgslen.