Affaldsplast bliver til legeplads
300 kilo affaldsplast, svarende til 4.478 tomme dunke med sterilt vand eller cirka 1.000 anæstesislanger, er støbt om til et klatretårn på Den Cirkulære Legeplads.
Foto: Region Midtjylland

Cirkulær økonomi:
Affaldsplast bliver til legeplads

Plastaffald fra tre hospitaler er sammen med andre affaldsprodukter blevet til en bæredygtig legeplads ved Regionshospitalet Randers.

RANDERS / MIDTJYLLAND: "Den Cirkulære Legeplads" ved Regionshospitalet i Randers er et lavet af 300 kilo affaldsplast og den første af sin slags i Danmark, oplyser Region Midtjylland.

Personalet på hospitalerne i Randers, Horsens og Aarhus har gennem to år sorteret plastaffald fra. Nu er de mange brugte dunke fra sterilt vand, plastikslanger fra bedøvelsesapparater og andet affald blevet støbt om til legeredskaber på en ny, bæredygtig legeplads ved hospitalet. Alt i alt er der udledt 54 pct. mindre CO2 på at anlægge denne legeplads i forhold til en legeplads i ny plast.

Ved indvielsen af Den Cirkulære Legeplads 10. september er der foruden båthorn, børn og hospitalsklovne mulighed for at se plastikkens vej fra affald til legeplads og høre om det særlige partnerskab, der har gjort projektet muligt.

Hospitalsaffald, aflagte sko og plast fra havet

Den Cirkulære Legeplads er skabt ud fra principperne om cirkulær økonomi, hvor et materiale har et cirkulært livsforløb og omdannes til noget nyt frem for at blive kasseret og brændt.

I pladsens klatretårne og legeredskaber indgår også plastaffald fra verdenshavene, i stolper indgår genanvendt tekstil, og legepladsens underlag består delvist af materiale fra aflagte sko.

Alle materialerne på legepladsen kan desuden genanvendes, når de engang skal skiftes ud.

Privat/offentligt partnerskab  

Projektet er blevet til i et partnerskab mellem legepladsproducenten Kompan, Region Midtjylland, Dansk Affaldsminimering, Randers Kommune og Compas.

- Blandt virksomheder i Randers Kommune er der netop rigtig meget knowhow inden for genanvendelse af plast. Derfor er vi også glade for at være med i partnerskabet, som gør denne legeplads til virkelighed, siger borgmester i Randers Torben Hansen (S).

Samarbejdet opstod i sommeren 2019, hvor Kompan var på jagt efter affaldsplast, der var rent og velsorteret nok til at blive forarbejdet til ny plast til legeredskaber. Regionen var i gang med at undersøge, hvordan regionens hospitaler kunne få mere af sit affald genanvendt. De to parter blev ført sammen af Compas, som er strategicenter for cirkulær økonomi.

Fælles værdikæde

I løbet af perioden har partnerskabet udviklet en fælles værdikæde: Hospitalerne indsamler plast, der er egnet til genanvendelse. Det er plast af typerne PP og HDPE, som er forsvarligt at genanvende. Det kan fx være engangsslanger fra bedøvelsesudstyr eller tomme dunke fra rengøringsmidler og sterilt vand. Dansk Affaldsminimering forarbejder plasten til et granulat, som kan bruges i støbning af ny plast.

Kompan har udviklet en sammensætning af ny og gammel plast, så der genanvendes mest mulig plast uden at gå på kompromis med kvalitet og sikkerhed. Legepladsen er blevet bygget på hospitalets område, så den kommer både patienter og byens borgere til gode.

 - Hvad man ikke kan se, er den enorme CO2-reduktion, der opnås, ikke kun ved produktionen af legeredskaber, men også for hele sundhedssektorens tilgang til affald. At mange af materialerne på legepladsen begyndte som engangsmaterialer inde på hospitalet nogle få meter derfra, viser, at arbejdet går i den rigtige retning, siger CEO i Kompan Connie Astrup-Larsen.

sfe