Aarhus vil dække forældres merudgifter med fast beløb

Forsøg kan rette op på, at der sker for mange fejl, når forældre til handicappede børn skal kompenseres.

AARHUS: Forældre til børn med handicap kan få dækket en række merudgifter til fx ekstra kørsel, fodtøj, medicin, kurser og hyppigere tøjvask. Men det er ofte et større arbejde for både forældre og kommune at beregne og dokumentere merudgifterne.

Derfor søger Aarhus Kommune nu socialministeren om lov til et toårigt forsøg, hvor op mod 40 familier får tildelt et årligt beløb. Det vil blive fastsat ud fra tidligere års merudgifter, og familien kan selv disponere over pengene.

En række lokale interesseorganisationer på handicapområdet har været positivt stemt over for forslaget, og også tilbagemeldingen fra social- og ældreministeren har været positiv, beretter kommunen. Derfor søger man nu om at få det godkendt som et forsøg efter Servicelovens §184.

Mange omgørelser

Rigsrevisionen fastslog for et år siden, at der sker for mange fejl i kommunernes sagsbehandling af merudgifter på grund af et meget komplekst regelgrundlag. Rigsrevisionen kritiserede Socialministeriet for at være for passiv i forhold til at få antallet af fejl ned.

I Aarhus Kommune blev 34 sager om dækning af merudgifter på børnehandicapområdet sidste år anket til Ankestyrelsen. Heraf blev 19 stadfæstet, ni sendt til genbehandling og seks ophævet eller ændret.

- Antallet af omgørelser understreger behovet for en mere enkel kompensationsmodel, som gør det lettere og hurtigere for familierne at få dækket merudgifterne, siger social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz (S).

Hvis forsøget i Aarhus bliver godkendt i ministeriet, bliver det frivilligt for familierne, om de ønsker at deltage.