Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aarhus satser på nedgravede affaldscontainere

Erfaringerne er så gode, at yderligere 300 skal graves ned i midtbyen
30. AUG 2011 11.06

AARHUS: Magistraten har i dag godkendt, at Aarhus Kommune investerer i endnu flere nedgravede containere i midtbyområderne. AffaldVarme Aarhus får lov til at bruge 25 mio. kr. til en anlægsopgave med yderligere 300 nedgravede containere inden udgangen af 2013.

- Vi har nu næsten fire års positive erfaringer med nedgravede affaldscontainere i midtbyen, og vi ønsker, at endnu flere borgere får glæde af den de mange fordele, som den affaldsordning indeholder. De nedgravede affaldscontainere kan samtidig gøre Aarhus renere og pænere, og så kan de mindske belastningen med transport i midtbyområderne, siger rådmand for Teknik og Miljø Laura Hay (V).

Der er altså flere årsager til, at ordningen med nedgravede containere nu udvides.

Set fra beboernes side er de nedgravede affaldscontainere populære. En nylig gennemført brugerundersøgelse viser, at tilfredsheden blandt brugere af løsningen har stabiliseret sig på et højt niveau. Derudover venter AffaldVarme Aarhus, at flere grundejere vil tilmelde sig, fordi prisen, takket være et vellykket udbud af tømningsordningen, fra og med 2012 stort set vil svare til prisen for en traditionel affaldsløsning.

Færre køretøjer
Borgerne får glæde af en smidig og effektiv løsning, som bidrager til, at der bliver renere og pænere i Aarhus. I og med at flere og flere grundejere melder sig til, er der også udsigt til en lavere transportbelastning i midtbyområderne. Det vil nemlig i stadigt mindre omfang være nødvendigt at køre med forskellige tømningskøretøjer til tømning af privat affald.

Med udsigt til at skulle renholde 1.000 nedgravede affaldscontainere, indfører AffaldVarme Aarhus renhold af containerne i toholdsskift og udvider dermed tidsrummet for service.

Det skal sikre fortsat tilfredshed blandt beboerne med service ved nedgravede containere. Derudover skal det følge op på, at containerindkastene bliver udstyret med kontaktinformation, bl.a. til smartphones, så det bliver nemt for beboerne at melde ind til AffaldVarme Aarhus, hvis en container er fyldt, beskidt eller omgivet af affald. AffaldVarme Aarhus vil gerne honorere denne hjælp fra beboerne ved at rykke hurtigt ud til containere, hvor der måtte være problemer.

mou