DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Aarhus opretter trivselsteam på tværs af skole- og socialområdet

Et nyt tværgående trivselsteam skal forebygge skolefravær og tidlig mistrivsel i Aarhus Kommunes folkeskoler.

AARHUS: Aarhus har oprettet et nyt tværgående trivselsteam, der på tværs af skole- og socialområdet skal sætte tidligt ind over for udsatte børn, så snart fraværet begynder at blive bekymrende. 

En tidlig indsats kan nemlig være med til at bremse mistrivslen allerede i barndommen og forhindre, at sociale problemer vokser sig store. Både forældre og skoler kan kontakte det nye trivselsteam direkte for at få støtte og sparring.

- Vi skylder de børn og deres familier, der har det svært, at sætte ind med en tidlig hjælp, og det involverer ofte både skolen og de specialiserede indsatser på socialområdet. På den måde knytter trivselsteamet direkte an til det store udviklingsarbejde, vi har sat i gang med Den Sociale Bæredygtighedsplan, hvor vi på tværs af kommunen blandt andet samarbejder om en bedre hverdag for børn og unge, siger social- og beskæftigelsesrådmand Kristian Würtz (S).

Spor i barndommen sætter sig i voksenlivet 

Med teamet skal børn med begyndende eller bekymrende fravær have tidlig støtte af teamet ved tidlige faresignaler som faldende faglighed, ensomhed, stress og spændinger i hjemmet.

- Vi ved, at mistrivsel i barndommen kan sætte spor helt op i voksenlivet. Mange unge, der afbryder en ungdomsuddannelse, har haft højt fravær i folkeskolen, og manglende uddannelse giver dårligere livsvilkår som voksen, siger Kristian Würtz.

I Trivselsteamet indgår fagpersoner fra både skole- og socialområdet med pædagogisk, psykologisk og socialfaglig ekspertise og viden om trivsel og fravær. Teamet skal sidde fysisk sammen, men i høj grad være til stede ude på skolerne, hvor støtten gives i elevernes nærmiljø.  

Problem fra 5. klasse og op

Skoleleder på Sølystskolen, Niels Christian Thormod Petersen, har store forventninger til det tværgående trivselsteam.

- I folkeskolen møder de fleste elever og deltager aktivt i  undervisningen. Desværre har vi også elever især fra 5. klasse og opefter, der af forskellige årsager ikke kommer regelmæssigt i skole. Trods store anstrengelser fra skolens  medarbejdere, har et stigende antal børn og unge et øget fravær, siger han.

Derfor har der fra skolen side været efterlyst et forum, hvor et tæt samarbejde med socialforvaltningen hurtigt kan sættes i værk. Derfor er han meget positiv over for teamet.

- Jeg håber, det bliver et samarbejdsforum, der kan handle hurtigt, målrettet, fleksibelt og kvalificeret, så alle voksne omkring barnet kan handle i fællesskab. Hvis det lykkes, tegner mange børns fremtid sig lysere, siger Niels Christian Thormod Petersen.

ibs