Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aarhus friholder nu socialområdet helt

BUDGET 2012 Ikke mindst det specialiserede socialområde er i forvejen under stort pres og slipper nu for besparelser
9. SEP 2011 9.42

AARHUS: Det oplyser Magistraten i Aarhus, der igen i år skal håndtere en stor besparelse i budgetlægningen - - 227 mio. kr. i 2012 og 300 mio. kr. i 2013-15.

Tidligere var det udmeldt, at sparemålet for socialområdet skulle nedjusteres til 15 mio. kr. hvilket udgør ca. 30 pt. af det sparemål, områdets forholdsmæssige andel af udgifterne ville have resulteret i. Men nu slipper området altså helt.

De 15 mio. kr. fordeles dermed i stedet på de øvrige områder i kommunen.

Det hedder videre, at der nu skabes bedre mulighed for at de nødvendige tilpasninger i Socialforvaltningen kan ske via effektiviseringer og innovation frem for som serviceforringelser.

ka