Aalborg vil have unge med på klimaråd

KORT NYT2. JUN 2021 15.33

AALBORG: Aalborg får et ungeklimaråd, som skal være et rådgivende organ for miljø- og energiforvalningen. De skal bl.a. være med til at sikre, at børn og unge bliver hørt i klimaplanerne, oplyser kommunen. 

Rådet skal bestå af 10-16 unge i alderen 15-25 år, og de inviteres fx med til udarbejdelse af den klimahandlingsplan, som kommunen skal udarbejde i henhold til DK2020-partnerskabet. Rådet skal også ud på skoler og ungdomsuddannelser for både at holde oplæg og få input til klimaindsatsen fra andre unge og eksperter.

- Det er særligt de unge, der er bekymret for klimaforandringerne, og de har en interesse for at skabe forandring og handling på klimaområdet. Derfor vil vi gerne sikre de unge indflydelse og i langt højere grad inddrage dem i klimadagsordenen. Vi håber, at ungeklimarådet også kan bidrage med nye innovative klimaløsninger til den grønne omstilling, forklarer Lasse Olsen (EL), rådmand i Miljø- og Energiforvaltningen.

ibs