Aalborg rydder stadig op efter asbest-affald

KORT NYT22. JUL 2021 10.32

AALBORG: Aalborg Kommune og Aalborg Kloak rydder fortsat op efter den problematiske asbestproduktion på eternitfabrikken. Sidste år kom det frem, at der 800 meter ude i fjorden ligger store bunker gammelt eternitplade-affald, og de skylles fortsat ind på stranden, der nu tjekkes ugentligt for asbest.

Ifølge Nordjyske lå pladerne og eternitresterne ud for et gammelt deponi, som blev lavet tilbage i 1970’erne. Kommunen fik dengang tilladelse til at bygge en dæmning, så man fik noget mere land, hvor man så kunne deponere affald fra eternitfabrikken.

Miljø- og energirådmand Lasse P. N. Olsen (EL) oplyser, at der er flere asbest-deponier i kommunen. Nogle af dem er lovlige, nogle af dem er måske ikke lovlige, og det kan være, der er nogle, kommunen ikke kender til. Hvad angår deponiet i fjorden, foregår der et juridisk tovtrækkeri med Kystdirektoratet, om hvem der har ansvaret for at beslutte, hvad der skal ske med det.

ka