DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Aabenraa vil fiske 45 ton skidtfisk op af uklar sø
Med opfisket skidtfisk over to-tre år forventes Hostrup Sø at blive klarvandet igen.
Foto: Claus Bøge Jensen

Aabenraa vil fiske 45 ton skidtfisk op af uklar sø

Kommunen modtager 5,7 mio. kr. fra Miljøstyrelsen til sø-restaurering i Hostrup Sø. Skidtfisken går til biogas.
30. OKT 2020 12.30

AABENRAA: Aabenraa Kommune har netop fået tilsagn fra Miljøstyrelsen om et tilskud på 5,7 mio. kr. til forbedring af vandkvaliteten i Hostrup Sø, oplyser kommunen.

Projektet skal gennemføres ved en såkaldt biomanipulation, hvor der planlægges opfisket omkring 45 ton skidtfisk i form af skalle, brasen og små aborrer de næste to-tre år. Fiskeriet kommer til at foregå med forskellige redskaber som vod, bundgarn, net og elektrofiskeudstyr.

Indsatsen er fastsat i statens vandområdeplaner, og baggrunden er en stor ubalance i søens fiskesammensætning. Undersøgelser i Hostrup Sø har nemlig vist, at søen har et lavt næringsstofindhold, og søen derfor burde være mere klarvandet. Når vandet alligevel er uklart i søen, skyldes det en meget stor bestand af de omtalte skidtfisk, som holder de organismer væk, der skulle ”græsse” på søens alger.

Det er den ubalance, som projektet skal forsøge at ændre. Efter projektets gennemførelse forventes det, at rovfisk som gedder, sandart og store aborrer kan fastholde mængden af skidtfisk på et lavere niveau, så vandet forbliver klart, og der igen kan indvandre sjældne vandplanter, som søen historisk er kendt for.

Fiskeriet forventes at starte i det tidlige forår 2021, og de opfangede fisk vil blive udnyttet til fremstilling af biogas.

ka