DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Aabenraa får 4,3 mio. kr. til tidlig familie-indsats

KORT NYT14. DEC 2019 11.17

AABENRAA: En sund start på livet har stor betydning for børns muligheder senere i livet. Sådan lyder tankegangen bag Aabenraas projekt 'Et sundt fundament - barnets sundhed og trivsel i de første 1.000 dage', som nu får 4,3 mio. kr. i støtte fra Socialstyrelsen. 

Midlerne skal være med til at sikre et helhedsorienteret løft af indsatsen på småbørnsområdet. Indsatserne skal bidrage til, at alle børn opnår samme muligheder for udvikling, sundhed og trivsel som deres jævnaldrende. 

- Vi har i Aabenraa Kommune gennem de seneste tre år arbejdet efter Aabenraa-modellen, som har skabt gode resultater, og hvor en tidlig forebyggende indsats, sammenhændende tværfaglighed og klare aftaler har været bærende værdier for arbejdet. Med midlerne fra Socialstyrelsen kan vi sikre, at der skabes endnu flere erfaringer til gavn og glæde for børnene og familierne, siger Kirsten Nørgård Christensen (V), formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

esl