Udeskole har størst effekt i indskolingen
Foto: Lærke Posselt, Ritzau Scanpix

Udeskole har størst effekt i indskolingen

Udeskole kan være med til øge kvaliteten af faglig og didaktisk kvalitet i undervisningen. Det evaluerer en ny Vive-rapport på baggrund af et toårigt projekt.
14. JAN 2019 16.00

For at øge elevers trivsel og læring har projektet Udvikling af Udeskole i skoleårene 2015/2016 og 2016/2017 kørt på 65 skoler med VIA University College og Steno Diabetes Center Copenhagen bag. Ideen bag har været at udvikle et koncept, som i højere grad end i dag kobler den daglige undervisning med udendørs aktiviteter.

Nu er Vive klar med en evaluering, som viser, at udeskole har positiv effekt på den faglige og didaktiske kvalitet i undervisningen - hvis lærerne har tid til at udvikle forløbene.

I evalueringen peger lærerne også på, at udeskolen giver eleverne en praktisk forståelse for fagene og oplevelser, som understøtter hukommelsen. 

Evalueringen bygger på effektmåling, spørgeskemaundersøgelse samt en case-undersøgelse. Ifølge effektmålingen er der ikke målbar effekt på elevernes testresultater i dansk og matematik.

Case-undersøgelsen viser til gengæld, at lærerne i indskolingen er mere begejstrede for udeskolen end lærerne i udskolingen og på mellemtrinnet. I indskolingen er der eksempelvis færre konflikter og mindre skældud med udeskoleundervisningen. 

Overordnet er de deltagende skoler glade for forløbet med udeskolen og anbefaler også andre skoler at arbejde med udeskolens principper. Arbejdet med udeskolen kræver fremadrettet, at ledelserne bakker op om og prioriterer planlægning af det.

ibs

Find flere anbefalinger og udfordringer hos Vive

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt