Mens KL og ministerium bliver enige: Kolding sløjfer egenbetaling
Foto: Martin Lehmann, Ritzau Scanpix

Mens KL og ministerium bliver enige: Kolding sløjfer egenbetaling

Sundheds- og Ældreministeriet er fortsat i dialog med KL om at afskaffe brugerbetaling på kommunale akutpladser. Imens tager Kolding sagen i egen hånd. Aarhus følger efter.

KOLDING: Kolding Kommune afskaffer brugerbetaling på fire akutpladser, fremgår det af et mødereferat i seniorudvalget. Imens venter udvalget på en bekendtgørelse fra KL, der fortsat er i dialog med Sundheds- og Ældreministeriet, om hvorvidt kommuner, der har opkrævet ulovlig brugerbetaling på akutpladser, skal tilbagebetale pengene til borgere eller ej.

Kommunen har truffet valget, efter Kammeradvokaten på forespørgsel af Sundheds- og Ældreministeriet i november vurderede, at det er ulovligt, når kommuner opkræver betaling for ældres ophold på akutpladser. Det gælder for eksempel opkrævning for selve opholdet eller tøjvask, mad eller linned undervejs.

KL vurderede i starten af december, at praksissen med brugerbetaling bliver brugt i 52 kommuner, og hidtil har det altså kostet borgere 136 kr. i døgnet i Kolding Kommune.

Selvom Kammeradvokaten har slået fast, at kommuner ikke kan opkræve pengene med hjemmel i sundhedsloven, mener KL fortsat, at kommuner kan gøre det med hjemmel i serviceloven - og derfor ikke har opkrævet uden lovhjemmel i første omgang. KL præciserer dog i et notat, at det ikke gælder selve opholdet, men ydelserne som kost, linned, tøjvask og lignende.

Derfor har ministeriet og KL siden efteråret været i dialog om at præcisere regelgrundlaget fremadrettet, sådan at borgere ikke fremover skal betale for sådanne ydelser.

Tilbagebetaling eller ej
Siden da har regeringen og DF med aftalen om Finansloven for 2019 aftalt, at begrebet kommunal akutplads skal præciseres i regelgrundlaget, og at det alene er reguleret efter sundhedsloven.

'Præciseringen indebærer, at kost, linned, tøjvask o. lign. indgår som en del af det vederlagsfrie tilbud om hjemmesygepleje givet ved en akutfunktion, der er organiseret som en kommunal akutplads', lyder det i finanslovsaftalen.

Sundhedsordfører for Enhedslisten, Stine Brix, har bedt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om en forklaring på, hvorfor punktet er på finansloven, men til det kan ministeren blot oplyse, at det er fordi, de 'også er ved at afklare, hvad det så er for en økonomi, der er forbundet med det her spørgsmål'.

- Det kan være, at vi bliver pålagt helt at afskaffe brugerbetalingen, men de lærde strides om, hvad der er rigtigt og forkert. Det er juristeri, og jeg kan ikke afgøre, hvem der har ret, siger seniorudvalgsformand i Kolding Søren Rasmussen (DF) i mellemtiden om situationen i Kolding til JydskeVestkysten.

En anden MF, sundhedsordfører for SF, Kirsten Normann Andersen, har bedt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) om at oplyse, om hun vil pålægge kommuner at tilbagebetale borgere, hvortil hun svarer, at hun sammen med KL vil se nærmere på en vurdering af det spørgsmål.

KL's mening om det fremgår dog tydeligt i et notat, der er oversendt til Sundheds- og Ældreudvalget i forbindelse med Kammeradvokatens afgørelse.

- Allerede fordi KL mener, at egenbetalingen efter de gældende regler er hjemlet, er det KL's opfattelse, at der ikke er et tilbagebetalingskrav på baggrund af kammeradvokatens vurderinger i notatet, oplyser KL.

I referatet fra Kolding Kommune fremgår det, at ministeriet forventer at udstede en bekendtgørelse om de præciserede regler omkring den 1. februar 2019. Også byrådet i Aarhus Kommune behandler et forslag om at afskaffe brugerbetalingen på pladserne og har forslaget på dagsordenen igen den 16. januar.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt