Vilkår for prostituerede skal under lup i otte ministerier

Det er lovligt at sælge sex og man kan beskattes, men ikke få dagpenge og pension.
10. JAN 2019 11.48

En ny arbejdsgruppe med deltagelse af otte ministerier skal nu undersøge, hvordan man kan forbedre vilkårene inden for prostitution i Danmark, oplyser Socialministeriet.

Siden 1999 har det været lovligt at købe og sælge sex i Danmark. Hvis man sælger seksuelle ydelser, skal man registrere sig som erhvervsdrivende hos Skattestyrelsen, og indtægten fra prostitution er skattepligtig. Derudover er prostitution meget sparsomt lovreguleret, og der eksisterer ikke de samme rettigheder i prostitution som på andre områder, som for eksempel retten til dagpenge eller pension.

En bred arbejdsgruppe med deltagelse af otte ministerier skal nu komme med anbefalinger til, hvordan der skabes bedre balance mellem rettigheder og pligter og skabe bedre forhold inden for prostitution. Arbejdsgruppen skal også se på, hvordan der bliver bedre mulighed for, at myndighederne kan hjælpe dem, der gerne vil ud af prostitution.

I arbejdet med de forskellige udfordringer inden for prostitution kommer arbejdsgruppen bl.a. til at se på erfaringer fra udlandet. Desuden vil en række interessenter og organisationer på området blive inddraget.

  • Arbejdsgruppen består af Børne- og Socialministeriet, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet, Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet.
  • Arbejdsgruppen forventes at aflevere sine anbefalinger til børne- og socialministeren i august 2019.
  • Seneste større kortlægning af prostitution i Danmark er fra 2011, hvor SFI estimerede antallet i prostitution til at udgøre mindst 3.131 personer, heraf overvejende kvinder. Estimatet dækker den synlige prostitution, og der er derfor et mørketal derudover.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt