Forsømt område på Frederiksberg skal blive attraktivt byrum
Foto: Lokale- og Anlægsfonden

Forsømt område på Frederiksberg skal blive attraktivt byrum

'Generationernes Byrum' skal tilbyde motorisk træning for ældre, leg og spil for børn, rolige zoner til tankesport og ophold og træningszoner tilpasset forskellige styrke- og bevægelighedsniveauer

FREDERIKSBERG: Et udeareal på Frederiksberg skal være eksempel på, hvordan man kan skabe et mødested, som er designet til at inkludere og give alle adgang til fritidslivet i det offentlige byrum – uanset alder og funktionsniveau, oplyser Lokale- og Anlægsfonden, der giver ’Generationernes Byrum’ 3 mio. kr. i støtte for at puste nyt liv i et bynært og forsømt område.

Området omkring Betty Nansens Allé bliver i fremtiden et nyt eksempel på, at unge, ældre og folk med funktionsnedsættelse kan dele og forenes i et mangfoldigt mødested – et område som modsat resten af Frederiksberg har stået stille i mange år og i dag er præget af grå asfalt, hegn og mangel på byliv.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB) har netop gennemført en markant arkitektonisk og social forvandling af ejendommen Betty I for at skabe en socialt bæredygtig boligafdeling med et anderledes og ligeværdigt fællesskab. Nu bor unge studerende dør om dør med bevægelseshandicappede og ældre.

Bearbejdningen af det nye uderum kommer til at tilbyde motorisk træning for ældre, leg og spil for børn, rolige zoner til tankesport og ophold og træningszoner tilpasset forskellige styrke- og bevægelighedsniveauer – på tværs af aldersgrupper. Der bliver også etableret plantekasser som en del af 'Nordens Have', som allerede ligger på Nordens Plads. Hele området bliver åbent og frit tilgængeligt for alle.

Projektet skal være det aktive mødested for områdets beboere - unge fra almene og private ungdomsboliger, fysisk- og mentalt handicappede fra de to renoverede og ombyggede ejendomme (Betty I og Betty II), ældre fra plejehjem og fra Domus Vista bebyggelsen, børn og unge med særlige behov fra Skolen ved Nordens Plads samt borgere, der passerer igennem området. 

ka

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt