Gladsaxes familieklasser inspirerer i Holland
Familieklasser, hvor forældre en gang om ugen er med deres børn i skole på Enghavegård Skole i Gladsaxe, er med til at give forældrene større ansvar og eleverne mere koncentration. (Foto: Finn Frandsen, Polfoto)

Gladsaxes familieklasser inspirerer i Holland

Gladsaxes inkluderende familie- og børnepolitik har fået flere hollandske ministre og eksperter til at lade sig inspirere til Hollands nye børne- og ungelov

GLADSAXE: Det hollandske parlament vedtog i år en ny børne- og ungelov, der er inspireret af dansk børne- og ungepolitik. Ikke mindst af Gladsaxes sammenhængende børnepolitik, der bl.a. indebærer et tværfagligt samarbejde mellem fagpersoner på børneområdet, samarbejde mellem daginstitution og skole, og at så mange børn som muligt skal kunne rummes i folkeskolen, lyder det fra kommunen.

- Det, vi er rigtigt gode til i Gladsaxe, er at have det enkelte barn og dets behov i fokus og at arbejde tværfagligt uden vandtætte skotter mellem specialområdet og normalområdet og familie- og skoleafdelingen. Der har vi inspireret hollænderne, siger børne- og familiechef Tine Vesterby Sørensen.

I 2012 fik hun og Gladsaxe besøg af en delegation fra det hollandske Sundheds- og Velfærdsministerium, Utrecht og Rotterdam kommuner, og det hollandske børne- og ungeforskningsinstitut Nederlands Jeudg Institut.

Ifølge Tine Vesterby Sørensen er en af de konkrete ting, som hollænderne lærte under besøget, at de mange kommunale tilbud gør, at børnene kan hjælpes i lokalområdet, og at resurserne kan følge barnet. Det hollandske system har indtil nu været både meget centralt styret og udført af private aktører, fortæller hun.

Senere på året var Tine Vesterby Sørensen hovedtaler ved en konference om børne- og familiepolitik i Utrecht. Her talte hun blandt andet om Gladsaxes succes med sammenhængen og helheden i børnenes overgange fra eksempelvis børnehave til skole, og familieklasse-ordningen, hvor børn der mistrives i skolen får støtte til arbejdet i skolen af deres forældre og to lærere i en klasse på seks-otte elever.

Imponerede hollandske ministre
Der var opfølgende besøg fra Holland i september 2014, hvor indenrigsministeren, velfærdsministeren, og justitsministeren, samt Hollands børneombudsmand så på, hvordan den danske børne- og ungdomspolitik fungerer i praksis.

Tine Vesterby Sørensen sad til velkomstmiddagen for den hollandske delegation mellem indenrigsministeren og børneombudsmanden, der spurgte ind til Gladsaxes politik, fortæller hun.

- De spurgte så meget, så jeg faktisk ikke fik spist min mad. De var imponerede over Gladsaxes tværfaglige samarbejde, inspireret over vores børnepolitik, og over at vi lykkes med at holde børnene i centrum, siger Tine Vesterby Sørensen.

 

Gladsaxes sammenhængende og inkluderende familie- og børnepolitik har blandt andet som mål, at børnepolitikken skal være sammenhængende, at der er helhed og sammenhæng mellem børnenes dagligdag og overgangene fra eksempelvis børnehave til skole, og at flest mulige børn skal kunne rummes i folkeskolernes normalklasser, hvor børnene kan hjælpes i nærområdet.

Gladsaxe startede med inklusion i skolerne for næsten ti år siden, og var en af de første kommuner, der havde en egentlig inklusionspolitik.Familieklasse-ordningen er en ordning, hvor børn der mistrives i skolen, og ikke får det fulde udbytte af undervisningen, tager den ene forælder med på skolebænken i en eller to dage om ugen i op til tre måneder.

Barnet får herigennem støtte til arbejdet, og forælderen får indblik i barnets udfordringer i skolen, og medansvar for løsningen af disse. En familieklasse består af to lærere og seks-otte elever.

Der er cirka 200 familieklasser i Danmark, som er det land i verden med flest familieklasser per indbygger. I Gladsaxe har blandt andet Enghavegård Skole, som en af landets første skoler, haft familieklasser siden 2004.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev