Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hjemlige rammer for de svære børn

Randers Kommune åbner en familiestue for børn, der har trivselsproblemer
20. MAR 2012 6.45

RANDERS: Børnehavebørn som har svært ved at lade de voksne bestemme, har svært ved at koncentrere sig, eller har svært ved at indgå i et fællesskab med andre børn, får nu sammen med deres forældre mulighed for at deltage i et helt nyt tilbud

I tæt samarbejde med forældrene, pædagoger fra børnehaven og barnet selv vil familiestuen i en 12 ugers periode hjælpe til, at barnet kan få en bedre trivsel.

I Familiestuen deltager seks familier ad gangen, som kan inspirere hinanden, dele erfaringer, og give hinanden positiv feedback. Det sker bl.a. for at forældrene kan støtte hinanden og se, at der er andre familier, som står med lignende udfordringer, forklarer Mette Horup, der er den ene af de to pædagoger, der udgør personalet i Familiestuen.

- Vi har desuden fokus på forældrenes samspil og relation med barnet og synliggør de handlinger der ligger til grund for barnets reaktion, siger hun.

Skal forebygge
Kollegaen Susanne Kempel Svendsen forklarer, at det handler om at have fokus på det, der virker og at gøre mere af det. For at barnet kan ændre adfærd, skal de voksne omkring barnet møde barnet på en anden måde. I Familiestuen kan man få vejledning og opbakning til dette forandringsarbejde.

Ideen til Familiestuen kommer fra de såkaldte familieklasser, der findes på flere skoler i Randers Kommune. Her har forældre og børn muligheden for sammen at gå i et særligt klasseforløb for at få løst barnets og familiens problemer.

- Hvis man skal hjælpe barnet på den bedst mulige måde, er det nødvendigt med et samarbejde mellem forældre, lærere eller pædagoger. Ved at oprette tilbuddet allerede i børnehaven kan man fange og spotte problemerne inden de eskalerer og bliver langt mere alvorlige senere i barnets liv, fortæller Susanne Kempel Svendsen.

Samtidig med forløbet i Familiestuen arbejdes der i børnehaven med nogle helt konkrete mål for barnets udvikling i den pågældende periode. Derfor bliver et tilbud om at komme i Familiestuen givet igennem børnehaven.

Fakta:
Familiestuen er et tilbud til alle børnehavebørn med trivselsproblemer og deres forældre i Randers Kommune. Der er tilknytter seks familier af gangen. Familierne kommer tirsdag formiddag og torsdag eftermiddag i en 12 ugers periode. Tilbuddet henvender sig til familier med børn der har svært ved:

• At lade de voksne bestemme og indordne sig under regler og normer.
• At være med og blive i de aktiviteter, der er i børnehaven.
• At sidde stille og koncentrere sig i forskellige situationer.
• At være sammen med de andre børn og indgå i venskaber.

lcl