70 lærere skal lære at bruge originalt historisk kildemateriale

KORT NYT20. MAJ 2021 13.44

KOLDING: 70 lærere og knap 2.000 børn landet over får nu mulighed for at udvikle og afprøve nye former for undervisning og skabe koblinger mellem åben skole, lærernes brug af originalt kildemateriale og inddragelse af lokalområdet. 

Baggrunden er, at A. P. Møller-fonden med en samlet bevilling på 2.537.700 kr. til projektet ”Arkivet i den åbne skole – mødet med historien” har sikret, at pilotprojektet af samme navn kan forankres yderligere i Kolding Kommune. Samtidig sikrer bevillingen, at erfaringerne kan udbredes til andre dele af landet.

Det er Københavns Stadsarkiv og Esbjerg Byhistoriske Arkiv, der har etableret aftaler om kompetenceudvikling for historielærere i en række skoler i henholdsvis Esbjerg, Frederiksberg og Københavns kommuner. Ligesom Kolding Stadsarkiv sammen med kulturcenteret Nicolai for børn tilbyder kompetenceudvikling til indskolingslærere i Kolding.

ka