DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
39 nye initiativer skal stoppe overgreb og misrøgt
Foto: Colourbox

39 nye initiativer skal stoppe overgreb og misrøgt

Anbefalingen er bl.a., at alle kommuner bør være tilknyttet et børnehus samt have klare procedurer for håndteringen af underretninger og sager om overgreb

Det skal være fortid, at der ikke gribes ind i sager om børn, der udsættes for massive omsorgssvigt og overgreb. At der ikke bliver fulgt op på underretninger fra naboer, pædagoger og skolelærere. Og at gode intentioner, ikke omsættes til handling. Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup (S) vil sætte ind over for den række af enkeltsager om misrøgt og overgreb mod børn, som vi har været vidne til de seneste år.

Et ekspertpanel som blev nedsat i februar 2012 har nu afleveret 39 anbefalinger til, hvordan man kan rette op på indsatsen over for de udsatte børn og deres familier.

- Der er ingen tvivl om, at indsatsen for udsatte børn skal forbedres. Det viser de mange forfærdelige sager om overgreb og massivt omsorgssvigt med al tydelighed. Jeg arbejder nu videre med ekspertpanelets anbefalinger til, hvordan vi fremover kan undgå lignende sager, siger ministeren.

- Vi ønsker alle en bedre indsats på det her område. Derfor er det vigtigt, at vi får en grundig diskussion af ekspertpanelets anbefalinger, og hvordan vi bedst omsætter dem til konkrete initiativer, så vi kan styrke kvaliteten på området. Derfor vil jeg præsentere rapporten for partierne allerede inden sommerferien, Karen Hækkerup.

Ministeren vil fremlægge et udspil til, hvordan der konkret følges op på anbefalingerne samtidig med, at regeringen fremlægger udspil til finansloven for 2013.

Du kan læse ekspertpanelets rapport og anbefalinger her.

Ekspertpanelet anbefaler blandt andet:

• Obligatoriske tværfaglige forløb omkring de udsatte børn og unge på lærer-, pædagog-, socialrådgiveruddannelsen, og relevante sundhedsfaglige uddannelser som led i en national kompetenceplan.

• Kommunernes tværfaglige samarbejde om udsatte børn skal styrkes, blandt andet i forhold til sundhedspleje, skoler, dagtilbud, tandpleje.

• Alle kommuner bør etablere en central systematisk behandling af alle indkomne underretninger.

• Alle kommuner bør være tilknyttet et børnehus, hvor der kan opbygges ekspertise i samtaler med børn udsat for overgreb.

• Alle kommuner bør have klare procedurer for håndteringen af underretninger og sager om overgreb (beredskaber).

• Reglerne vedrørende samvær for anbragte børn bør tydeliggøres, så det fremgår tydeligt, at i sager, hvor et barn er anbragt på grund af mistanke om overgreb, må barnet ikke sendes på ikke-overvåget samvær hos de personer, som mistanken retter sig mod.

De nye initiativer kommer oven i de initiativer, regeringen allerede har sat i gang.

Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup bad i januar 2012 også Ankestyrelsen om at kulegrave et antal enkeltsager om overgreb mod børn inden for de seneste fem år.

 

tsp