DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

29 kommuner vil nu dække ind for hinanden med nye botilbud

Hovedstadskommunerne vil bruge underskudsgaranti til at etablere nye botilbudspladser på de små og højt specialiserede handicapområder.
4. FEB 2021 15.38

De 29 hovedstadskommuner i KKR Hovedstaden er gået sammen om at udvikle nye botilbudspladser til borgere med behov for en specialiseret social indsats, lyder det fra KKR.

Borgerne får oftest hjælp af egen kommune, men for omkring 40 pct. får de et tilbud fra en anden kommune, fra regionen eller fra en privat leverandør. 

Kommunerne vil forpligte hinanden ved at garantere økonomien for de kommuner eller den region, som opretter de nye pladser. Garantien løber i en treårig periode og træder kun i kraft, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

Kun få i hver kommune

Steen Christiansen (S), formand for KKR Hovedstaden og borgmester i Albertslund:

- Med KKR-samarbejdet styrker vi fællesskabet og fremtidssikrer området ved at oprette nye pladser af den rette kvalitet til borgerne, som har behov for en særlig indsats. Det er en klar strategi om et styrket fællesskab, hvor kommunerne tager fælles ansvar over for borgerne.

KKR Hovedstaden har vedtaget en økonomimodel, som skal hjælpe kommuner og regionen i gang med at etablere de nye pladser for de små og højt specialiserede målgrupper. Ofte er der tale om små målgrupper, hvor der kun er enkelte borgere i hver kommune, og sagsbehandlerne har svært ved at finde relevante tilbud af passende kvalitet.

  • En underskudsgaranti kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye fælles pladser til målgruppen.
  • Underskudsgarantien træder kun i kraft, hvis de nye pladser bliver ledige.
  • I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år.
  • Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.
  • I første omgang forpligter kommunerne hinanden overfor målgruppen ”voksne med autismespektrum-forstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd eller lignende”.

ka