Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
16 borgmestre: Skyd nogle sæler
Fiskere rapporterer om sultne sæler, som spiser fiskernes fangst og om parasitter fra sælerne i torsken. Her ved Grenen.
Foto: Eva Rosenqvist, Biofoto, Ritzau Scanpix

Mindre kystfiskere må lukke:
16 borgmestre: Skyd nogle sæler

Fynske og sydjyske borgmestre i fælles opfordring til miljøministeren for at sikre mangfoldigheden af fisk i Det sydfynske Øhav og Lillebælt.
22. APR 2021 8.15

16 borgmestre fra jyske og fynske kystkommuner har i en fælles opfordring til miljøminister Lea Wermelin (S) samt Folketingets miljøudvalg slået et slag for at forbedre havmiljøet og samtidig vilkårene for de mindre kystfiskere.

At torskebestanden er ved at uddø, at der er udbredt iltsvind og tilbagegang i mængden af ålegræs, er blandt de elementer i en udvikling, der gør livet surt for erhvervsfiskerne.

At der er alt for mange krabber og en stærkt stigende bestand af gråsæler får direkte borgmestrene til at forslå at regulere den ellers fredede sælbestand. Altså skyde sæler, der truer torskebestanden.

I henvendelsen foreslås også indgreb mod udledning af næringsstoffer og kemikalier, krabbefangst, etablering af stenrev og torskerev og at udplante ålegræs, som man blandt andet gør i Horsens Fjord.

Der rapporteres om udbredte områder, hvor havbunden ligger øde efter iltsvind. Fiskere rapporterer om sultne sæler, som spiser fiskernes fangst og om problematiske parasitter fra sælerne i torsken.

Møde med minister på vej

Ministeren har også svaret på henvendelsen og lægger nu op til et møde for at høre mere til forslagene. Hun peger på, at regeringen har strammet kvælstofreguleringen to gange og at Miljøministeriet er ved at forberede de kommende vandplaner, som også skal rumme reduktionsmål og indsatser for de kystnære havområder.

I løbet af 2021 skal der også laves indsatsprogram under havstrategidirektivet, og der vil komme nye planer for Natura 2000-områderne både på land og på havet, fremgår det af ministersvaret.

Wermelin nævner også, at fødevareministeren - det er Rasmus Prehn (S) - sammen med en bred vifte af fiskeriets interessenter har taget initiativ til et forslag til en handlingsplan for fremtidens fiskeri i Østersøen, som skal søge at adressere flere af fiskerierhvervets udfordringer.

Blandt forslagene indgår elementer som omlægning til nye fiskerier, det kunne fx være fiskeri efter krabber, omlægning til skånsomme redskaber, udvikling af selektive redskaber, øget værdiskabelse, udvikling af turisme og infrastrukturen omkring de små havne. 

Men ikke et ord i ministersvaret om at skyde flere sæler. Der har før i tiden været skydepræmier for at skyde sæler, der blev betragtet som et skadedyr. Senere er sælerne blevet fredet.