dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Øresund får penge til stenrev - Lillebælt får ingenting

Borgmestrene fra ti kommuner ved Lillebælt appellerer til miljøminister Lea Wermelin (S) om samarbejde med - og hjælp fra - staten for at redde naturen og miljøet i bæltet.
11. JAN 2021 13.34

Finansloven for 2021 afsætter bl.a. 888 mio. kr. til forbedring af biodiversiteten i Danmark, heraf ti mio. kr. til nye stenrev mv. i Øresund. Men der er ikke afsat midler til at hjælpe det hårdt trængte Lillebælt, lyder det fra Sønderborg på vegne af ti kommuner ved Lillebælt.

De ti borgmestre har senest henvendt sig til ministeren og er "ærgerlige over at konstatere, at der ikke er afsat midler til det meget trængte Lillebælt. Vi oplever, at vores efterspørgsel på hjælp og samarbejde ikke er blevet hørt”.
 
- Vi havde gerne set, at staten prioriterer at bakke op om de kommunale og private initiativer, der er i gang for et sundt Lillebælt, især fordi det reelt er staten, der skal varetage ansvaret for vores kystvande. Store dele af Lillebælt rammes ofte af iltsvind i en grad, så fiskebestandene er ramt og ikke mere gør det muligt at være erhvervsfisker i området. Tilstanden påvirker selvfølgelig også det rekreative fiskeri og vores arbejde for at fremme kystturisme, siger borgmester i Sønderborg Erik Lauritzen (S).
 
Borgmestrene besluttede også, at der skal udarbejdes et kommissorium for kommunernes fremtidige arbejde med Lillebælt, og at der bliver taget initiativ til samarbejde med delstaten Slesvig-Holstein og Miljøministeriet om arbejdet.

Der er igennem de senere år ydet en indsats fra både kommuner, foreninger og private, der har etableret ålegræsenge, stenrev og andre tiltag for at styrke livet for skaldyr, fisk og fugle.

- Men der skal mere til. Fiskere og biologer fortæller om et hav uden liv, og det skal der rettes op på – jo før jo bedre. Der kræver en indsats, som kommuner og private ikke kan løfte alene. Vi skal have staten med, fortæller Erik Lauritzen.
 
 
Ud over Erik Lauritzen, Sønderborg, er borgmestrene bag henvendelsen til miljøministeren: Thomas Andresen (V), Aabenraa, Søren Steen Andersen (V), Assens, Hans Stavnsager (S), Faaborg-Midtfyn, Steen Wrist (S), Fredericia, Hans Peter Geil (V), Haderslev, Jørn Pedersen (V), Kolding, Johannes Lundsfryd Jensen (S), Middelfart, Jens Ejner Christensen (V), Vejle, og Ole Wej Petersen (S), Ærø.

ka